Publieke consultatie Geologische boormonsteranalyse

Gepubliceerd 23 juli 2020

Op maandag 3 augustus start de publieke consultatie voor het registratieobject Geologische boormonsteranalyse (BHR-G BMA). De consultatie loopt tot en met 28 september. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Bij het geologisch booronderzoek worden boringen verricht die boormonsters opleveren. Het analyseren van geologische boormonsters wordt gedaan om te weten hoe de opbouw van de ondergrond is en welke eigenschappen de grondlagen hebben. Het uitvoeren van de analyses binnen dit type booronderzoek wordt met name gebruikt voor geologische kaarten en modellen. Denk aan GeoTOP, DGM en Regis.

Aanvulling

De geologische boormonsteranalyse is een aanvulling op het registratieobject Geologische boormonsterbeschrijving. Omdat de registratieobjecten zoveel met elkaar te maken hebben, staan ze nu samen in een nieuwe versie van de catalogus: Booronderzoek | Geologische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse. Om eenduidig te zijn, is bij de uitwerking van de standaard informatie hergebruikt uit de standaard voor Geotechnische en de bodemkundige boormonsteranalyse. Wel zijn ze aangepast op het geologisch werkveld.

Geef uw mening

De consultatie van de catalogus 'Geologische boormonsteranalyse' loopt van 3 augustus tot en met 28 september 2020. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.

Op de pagina's over de publieke consultaties vindt u vanaf 3 augustus a.s. het formulier voor de publieke consultatie.