BRO-praktijkvoorbeelden winnen internationale Esri 3D-prijs

Gepubliceerd 15 juli 2020

De praktijkvoorbeelden van de BRO hebben de eerste prijs gekregen in de categorie 3D GIS-kaarten van Esri. De prijs is uitgereikt in het kader van de Esri User Conference 2020. De nieuwste storymap van Amsterdam AmstelStad is als voorbeeld ingezonden. Prijzen winnen doe je samen. Daarom is deze prijs voor alle samenwerkingspartners van de BRO, met speciale dank aan het VE/VM-team van het ministerie van BZK met TNO, Geodan, Arcadis en daarnaast ook de gemeente Amsterdam, Esri Nederland en het Kadaster.

Ieder jaar wordt een aantal grote Esri-conferenties georganiseerd waar vakgenoten wereldwijd laten zien wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van GIS-toepassingen vanuit diverse werkvelden. Ieder jaar worden ook prijzen uitgereikt voor de beste GIS-kaarten. Er zijn diverse categorieën voor deze ‘Map Gallery’, zoals educatieve kaarten, kaarten van studenten, kaarten gebruikt voor research en 3D-kaarten. De BRO won de eerste prijs in de categorie 3D-kaarten.

Martin Peersmann, programmamanager BRO: “Ik ben heel trots op wat we samen met het werkveld bereikt hebben. Samenwerken, ook internationaal, is van groot belang om innovaties tot stand te brengen. Deze prijs laat zien dat we in Nederland innovatief zijn en zelfs vooroplopen met onze geo-basisregistraties. Het maken van een basisregistratie is één ding, maar je moet mensen ook laten zien waar je het allemaal voor doet. Met de nieuwe technologieën en alle gegevens die we nu hebben van de ondergrond, kun je op een heel inzichtelijke manier laten zien hoe je de ondergrond duurzaam en verantwoord kunt gebruiken. Dat is nodig bij de grote maatschappelijke opgaven die hun beslag leggen op de ondergrond. Denk aan klimaatadaptatie en energietransitie, woningbouw, landbouw en duurzame economische ontwikkeling. We hebben nu met een aantal overheden en deskundigen ervaring opgedaan in de praktijk. Die processen en resultaten zijn in de praktijkvoorbeelden vastgelegd. Daarin is te zien hoe een 3D boven- en ondergrond problemen inzichtelijk en tegelijkertijd behapbaar maakt.”

Praktijkvoorbeelden

Invloedsfeer van warmtebellen in AmstelStad

Voor de Esri-prijs is het overzicht van alle praktijkvoorbeelden ingezonden. Het praktijkvoorbeeld  Amsterdam AmstelStad is eruit gelicht als voorbeeld.  Hier is voor de energietransitie van het gebied AmstelStad in Amsterdam Zuidoost een Digital Twin gemaakt met 50 datalagen. Daarbij zijn 2 BRO-modellen gebruikt en algemene en projectspecifieke 2D- en 3D-data van onder- en bovengrond. Bekeken is of de ondergrond in het deelgebied Paasheuvelweggebied geschikt is voor een open bodemenergie-systeem (OBES).

Binnen dit praktijkvoorbeeld is ook ervaring opgedaan met de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam. Daarvan zijn recent twee boekdelen uitgebracht. Meer praktijkvoorbeelden kunt u vinden op de BRO-website.

Esri

Esri is een wereldwijd bedrijf in GIS-technologie, waaronder het ArcGIS-platform. Dit platform geeft toegang tot veel (open) data. Deze technologie maakt ArcGIS een handig platform om 3D-omgevingen te maken. Bijvoorbeeld voor de BRO 3D-praktijkvoorbeelden.

BRO prijswinnaar

In 2019 won de BRO ook al een eerste prijs: de InfraTech Innovatieprijs voor de procesinnovatie Geokennis-op-maat. De prijs was een erkenning voor de innovatieve wijze waarop verschillende samenwerkende organisaties en overheden de BRO bouwen, vormgeven en uitdragen.


Meer informatie

Esri UC

De online Esri User Conference loopt nog tot en met 17 juli en kreeg al 83.000 bezoekers. Neem een kijkje.

Integraal ontwerpen

Meer informatie over de integrale ontwerpmethode van Amsterdam vindt u op de website open research van deze gemeente.

BRO Praktijkvoorbeelden

Bekijk alle praktijkvoorbeelden op de website van de BRO.