Gebruikersonderzoek basisregistraties

Gepubliceerd 3 juli 2020

Gebruikersonderzoek basisregistraties wijst uit: tevredenheid over gegevens en mogelijkheden, samenhang kan beter.

Het ministerie van BZK heeft onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties en de belemmeringen die gebruikers van basisregistraties ervaren. Wellicht heeft u hier ook aan deelgenomen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de basisregistraties veel gebruikt worden, zowel binnen als buiten de overheid.

Ruime voldoende

De gebruikers van de basisregistraties geven een ruime voldoende en zijn doorgaans tevreden over de gegevens en de mogelijkheden van de basisregistraties. Maar het gebruik van de basisregistraties blijkt niet altijd even gemakkelijk. Vooral als gebruikers gegevens uit meerdere basisregistraties gecombineerd willen gebruiken.

Lees het hele onderzoek.

resultaten onderzoek br
Onderzoeksresultaten in 1 oogopslag