Klimaatadaptatie

Nederland werkt aan klimaatadaptatie. Om ons land klimaatbestendig te maken, moeten we ook kijken naar bodem en ondergrond. Bodemdaling, verdroging, verandering van grondwaterstanden, verzilting en grondwaterstanden zijn enkele effecten die optreden als het klimaat verandert. Kennis over de bodem en ondergrond is daarom cruciaal bij het zoeken naar oplossingen voor klimaatadaptatie.  Daar is in ons land al veel kennis mee opgedaan. Op deze themapagina hebben we zoveel mogelijk relevante informatie over klimaatadaptatie en bodem voor je bij elkaar gezet.