Instructie aanleveren (GPD)

BRO-gegevens voor het domein Grondwatergebruik, dus ook de gegevens van een Grondwaterproductiedossier (GPD), kunnen aangeleverd worden via het Landelijk Grondwater Register (LGR). Dit is de preferente route.

Voor de gegevens van grondwatergebruiksysteem en grondwaterproductiedossier bestaat al langere tijd een goede en bekende ingang: het Landelijk Grondwater Register (LGR). Het LGR is in beheer bij de provincies en heeft voor de BRO-plichtige gegevens een rechtstreekse koppeling met de Landelijke Voorziening van de BRO. Het LGR voedt ook de veelgebruikte WKO-tool. Deze ingang is daarom preferent voor het aanleveren van gegevens van GUF en GPD.

Aanleveren via het LGR

Wat is handig om te weten over het LGR: we hebben de punten op een rij gezet. De gegevens kunnen ook via het BRO Bronhouderportaal ingevoerd worden op basis van onderstaande instructie, maar ze worden dan niet automatisch opgenomen in de WKO-tool.

Alternatief: Bronhouderportaal

De preferente route voor het aanleveren van gegevens van Grondwaterproductiedossier is het LGR. Wil je toch gegevens aanleveren via het Bronhouderportaal? Met onderstaande instructie kun je een ‘BRO-verzoek’ maken en/of je software daarvoor alvast aanpassen.

Wat is een BRO-verzoek?

afbeelding_bro_verzoekEen 'BRO-verzoek' bestaat uit het brondocument verpakt in een 'request'. Het brondocument is het document met de authentieke gegevens die geregistreerd worden in de landelijke voorziening BRO. Voor elk registratieobject staat in de bijbehorende catalogus waar die Schematische afbeelding van wat een BRO-verzoek isgegevens aan moeten voldoen. Vervolgens is het BRO-verzoek het bestand in IMBRO/XML-formaat dat het BRO-brondocument bevat en als verzoek wordt aangeboden in het Bronhouderportaal . Dit is ook wel de 'request'.

Stapsgewijs een BRO-verzoek maken

Er zijn voorbeelden van BRO-verzoeken.

Deze voorbeelden komen overeen met de XML schema definities (XSD’s). Je vindt daar meer generieke BRO schema’s (brocommon) en specifieke (GPD) schema’s (o.a. gpdcommon). Daarbij staat 'ds' voor dispatch en 'is' voor inname. Voor het aaanleveren van gegevens heb je de is-schema's nodig.

In de Berichtencatalogus voor innamewebervice Grondwaterproductiedossier vind je een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop je de gegevens van grondwaterproductiedossier (GPD) kunt opnemen in een verzoek voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

De inhoud: het brondocument

Onderzoeksgegevens moeten omgezet worden naar een BRO-brondocument dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de BRO. Waar van toepassing moeten de onderzoeksgegevens nog aangevuld worden met (meta)gegevens om tot het vereiste kwaliteitsniveau te komen.

Om onderzoeksgegevens om te zetten naar een BRO-brondocument kun je gebruikmaken van de gegevensstandaard:

  1. Catalogus Grondwaterproductiedossier

Het resultaat is een BRO-verzoek (inclusief brondocument) dat aangeboden kan worden aan het Bronhouderportaal.

Met de validatieservice kun je jouw BRO-verzoek testen. Herstel vervolgens de geconstateerde fouten, voordat je de gegevens aanlevert via het Bronhouderportaal.

Geautomatiseerd gegevens aanleveren

Het is ook mogelijk om de gegevens als 'BRO-verzoek' geautomatiseerd aan te leveren via het Bronhouderportaal. Volg daarvoor de instructie in de online API documentatie van het Bronhouderportaal.

Correctieverzoek

Is er sprake van een foute levering en zijn je gegevens geregistreerd in de landelijke voorziening BRO? Het is mogelijk om de gegevens te corrigeren door het maken van een BRO-verzoek en dat aan te bieden aan het Bronhouderportaal. Volg daarvoor dezelfde stappen als voor het aanleveren van gegevens. Ook in dit geval moet er een BRO-verzoek gemaakt worden. Omdat het nu gaat om een correctieverzoek, is de ‘request’ correctie. In de berichtencatalogus staat welke gegevens opgenomen moeten worden in het correctieverzoek. Lever vervolgens het correctieverzoek aan via het Bronhouderportaal.

Heb je een dubbele levering gedaan? Neem dan contact op met de Servicedesk.