Instructie aanleveren (BHR-GT)

Elk registratieobject heeft specifieke aandachtspunten om gegevens goed te kunnen registreren in de BRO. Raadpleeg daarom de handige links hiernaast en de aanvullende informatie, zoals de storymaps en het scopedocument. Het helpt om een goed beeld te krijgen van een geotechnische boormonsteranalyse en geotechnische boormonsterbeschrijving, de twee brondocumenten (BHR-GT BMA en BHR-GT BMB) als onderdeel van het registratieobject booronderzoek. Bekijk ook de catalogus. Vervolgens kunt u met uw softwareleverancier aan de slag.

Gegevens voor de BRO moet u namelijk als brondocument aanleveren via het Bronhouderportaal. U moet de gegevens dan aanbieden als ‘BRO-verzoek’. In onderstaande instructie beschrijven we hoe u zo’n BRO-verzoek maakt voor geotechnische boormonsteranalyse (BHR-GT BMA) en geotechnische boormonsterbeschrijvingen (BHR-GT BMB) en/of hoe u uw software kunt aanpassen.

Wat is een BRO-verzoek?

Een 'BRO-verzoek' bestaat uit het brondocument verpakt in een 'request'. Het brondocument is het document met de authentieke gegevens die geregistreerd worden in de landelijke voorziening BRO.  Voor elk registratieobject staat in de bijbehorende catalogus wSchematische afbeelding van wat een BRO-verzoek isaar die gegevens aan moeten voldoen. Vervolgens is het BRO-verzoek het bestand in IMBRO/XML-formaat dat het BRO-brondocument bevat en als verzoek wordt aangeboden in het Bronhouderportaal . Dit is ook wel de 'request'.

Stapsgewijs een BRO-verzoek maken

Bekijk allereerst het voorbeeldverzoek (zip, 13 kB): 'BHR_GT_StartReport_V1_BMB'. Dit geeft een beeld van wat gemaakt moet worden voor geotechnisch booronderzoek.

Om uw software aan te passen om het juiste BRO-verzoek te laten genereren, zijn technische XML schema definities (XSD’s) beschikbaar. Vanuit dat schema zijn er de overige benodigde XML schema definities. U vindt daar generieke BRO schema’s (brocommon) en specifieke geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) schema’s (o.a. bhrgtcommon).

De inhoud: het brondocument

Onderzoeksgegevens moeten omgezet worden naar een BRO-brondocument dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de BRO. Waar van toepassing moeten de onderzoeksgegevens nog aangevuld worden met (meta)gegevens om tot het vereiste kwaliteitsniveau te komen.

Om onderzoeksgegevens om te zetten naar een BRO-brondocument kunt u gebruikmaken van:

  1. Catalogus Geotechnisch booronderzoek (pdf, 2.9 MB)+ aanvullende werkafspraak (pdf, 433 kB) en toelichting (xlsx, 61 kB)
  2. Berichtencatalogus voor Geotechnisch booronderzoek (pdf, 237 kB)

Het resultaat is een BRO-verzoek (inclusief brondocument) dat vanaf 1 januari 2020 aangeboden kan worden aan het Bronhouderportaal. NB De organisatie die de gegevens uiteindelijk wil aanleveren bij de BRO moet zich eerst aanmelden en heeft eHerkenning 2+ nodig.  Wilt u weten of het XML-formaat werkt? Met de validatieservice kunt u uw BRO-verzoek testen.

Geautomatiseerd aanleveren

Het is ook mogelijk om de gegevens als 'BRO-verzoek' geautomatiseerd aan te leveren via het Bronhouderportaal. Volg daarvoor de instructie in de online API documentatie van het Bronhouderportaal.

Correctieverzoek

Het is voor geotechnische boormonsteranalyse en geotechnische boormonsterbeschrijving technisch nog niet mogelijk om via een correctieverzoek de gegevens te corrigeren. Is er sprake van een foute levering en zijn uw gegevens geregistreerd in de landelijke voorziening BRO? Neemt u dan contact op met de Servicedesk.

Heeft u een dubbele levering gedaan? Neem dan contact op met de Servicedesk .