BRO nieuwsbrief mei

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Kamerbrief: Bodemverontreiniging in de BRO
  • Aan de slag met Grondwatergebruik
  • Acties rond leveringen grondwaterstanden
  • Aandacht voor ondergrond neemt toe
  • Hoe doe jij dat BRO?

Kamerbrief IenW: Budget voor bodemverontreiniging

Het programma BRO kan vanaf 1 juli daadwerkelijk aan de slag met het opnemen van informatie over bodemverontreinigingen in de Basisregistratie Ondergrond. In de verzamelbrief bodem en ondergrond aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Heijnen (IenW) hoe de middelen hiervoor geregeld zijn. Het programma BRO werkt nu samen met Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) aan een Plan van Aanpak voor dit nieuwe domein.

Aan de slag met Grondwatergebruik

Vanaf 1 juli kan iedereen aan de slag met het domein grondwatergebruik in de BRO. Onder dit domein vallen de gegevens van de grondwateronttrekkingen: van drinkwateronttrekkingen tot beregeningsputten en bronbemaling. En ook de open en gesloten bodemenergiesystemen. Voor deze gegevens bestaat al langere tijd een goede ingang: het Landelijk Grondwater Register (LGR). Het LGR is in beheer bij de provincies en werkt aan een rechtstreekse koppeling met de BRO. Deze ingang is daarom preferent voor het aanleveren van gegevens van Grondwatergebruiksysteem (GUF) en Grondwaterproductiedossier (GPD) aan de BRO.

Acties bulkleveringen grondwaterstanden

Het aanleveren van grondwaterstanden aan de BRO verloopt nog steeds niet optimaal. Zoals jullie weten, werken we daarom aan de performance van de BRO en geven we dit zoveel mogelijk prioriteit. Daardoor zal de oplevering van nieuwe registratieobjecten in het domein Mijnbouw iets worden verschoven. Verder zijn aanvullende procesafspraken gemaakt om de leveringen in goede banen te leiden.

Aandacht voor ondergrond neemt toe

Is de aandacht  voor het onderwerp bodem en ondergrond vanaf 2015 toegenomen? Jazeker! Er is nu meer dan 2 keer zoveel media-aandacht voor dit onderwerp - en dit blijft stijgen. Dit is de conclusie uit een media-analyse die het programma BRO liet uitvoeren. Belangrijke thema's in de berichtgeving zijn waterstof, gaswinning, energietransitie, stikstof, bodemdaling, wateroverlast en droogte.

Publieke consultatie diverse catalogi

Op woensdag 1 juni starten de publieke consultaties voor vier catalogi. In deze catalogi zijn de bestaande werkafspraken verwerkt. Het gaat dus niet om nieuwe functionaliteit. Na verwerking van de consultatie zullen de werkafspraken geborgd zijn in de ministeriële regeling en komen ze te vervallen. De consultatie loopt tot en met 13 juli 2022. Jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

BRO'tje 9 juni

In het BRO’tje van 9 juni nemen we jullie mee in het domein grondwatergebruik. Vanaf 1 juli kan iedereen daarmee aan de slag. Onder dit domein vallen de gegevens van de grondwateronttrekkingen: van drinkwateronttrekkingen tot beregeningsputten en bronbemaling. En ook de open en gesloten bodemenergiesystemen. Meld je aan via het inschrijfformulier.

BRO Ketendag: 13 juni

In de BRO Ketendemo, die verschoven is van 9 juni naar maandag 13 juni, geven wij een systeemdemo. Daarin laten de teams laten zien wat we in het tweede kwartaal van 2022 tot stand hebben gebracht. Dit doen we zo veel mogelijk live via werkende software.

Hoe doe jij dat BRO?

We zijn op zoek naar jullie ervaringsverhalen! We willen graag weten of er bronhouders zijn die gegevens in de BRO registreren waarvoor geen BRO-verplichting geldt, en we willen graag weten hoe je het controleren van gegevens in het Bronhouderportaal aanpakt: hoe gaan jullie hiermee om? Welke tips heb je voor andere bronhouders en BRO-coördinatoren? We horen het graag!

Leren over bodem en ondergrond

Werk je met de BRO en wil je meer weten over bodem en ondergrond? Neem dan eens een kijkje bij de Bodembreed Academie. Het is gratis en je kunt meteen beginnen. Programma BRO zal samen met de academie de komende tijd ook trainingen ontwikkelen, met name over bodemverontreiniging.

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Hoe zorg ik dat een BRO Terugmelding naar de juiste collega wordt gestuurd?

Als iemand twijfelt aan de juistheid van gegevens in de BRO, dan kan een terugmelding gedaan worden. Na toetsing stuurt TNO de terugmelding via een e-mailbericht naar de hoofdcontactpersoon van de bronhouder. De bronhouder moet de terugmelding dan onderzoeken (wettelijke termijn is 16 weken). Weet je niet wie bij jouw organisatie geregistreerd staat als hoofdcontactpersoon van de BRO of wil je het aanpassen? Bel of mail de Servicedesk.

2. Wat is het verschil tussen de Grondwatertrappenkaart en het Model Grondwaterspiegeldiepte?

De Grondwatertrappenkaart was voorheen een aparte laag in de Bodemkaart en is nu opgenomen in het Model Grondwaterspiegeldiepte. Lees een uitgebreide toelichting over de verschillen tussen de Grondwatertrappenkaart van destijds en het huidige Model Grondwaterspiegeldiepte waarin de grondwatertrappen zijn opgenomen.

3. Aan welk kwaliteitsregiem moet een meetreeks van grondwaterstanden voldoen (IMRBO of IMBRO/A) die zowel historische als actuele data bevat?

Voor grondwaterstanden van voor 2021 geldt het kwaliteitsregiem IMBRO/A, maar IMBRO mag ook; grondwaterstanden die na 1 januari 2021 gemeten zijn, moeten voldoen aan IMBRO. Een meetreeks met gegevens van voor en na 1 januari 2021, kan dus bestaan uit gegevens die onder 2 verschillende kwaliteitsregiems vallen. De bedoeling is zo’n reeks te splitsen in 2 verschillende GLD registratieobjecten, ieder met hun eigen kwaliteitsregime en eigen BRO-ID.

BRO Ondersteuning

Kun je niet vinden wat je zoekt of loop je vast? De Servicedesk helpt je graag bij het beantwoorden van alle BRO-vragen - niet alleen de technische. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

Wist je dat...

  • Opslaan van energie in de bodem weinig nadelige gevolgen lijkt te hebben voor bodem en grondwater? Lees hier meer over op de pagina van NEMO Kennislink.
  • Nederlandse bodems 1,5 graad warmer zijn dan 40 jaar geleden? Wetenschappers van Wageningen University & Resarch hebben een inventariserend onderzoek gedaan. Lees de resultaten.
  • We nog steeds in vakbladen het belang van de ondergrond promoten? Martin Peersmann was deze maand aan het woord over Fase 2 in de nieuwsbrief van het expertise Netwerk Bodem en Ondergrond.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse online bijeenkomsten om bij te praten, jouw feedback te krijgen en samen te werken. We zien je graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

Op de kalender in juni:

9 juni: BRO'tje

13 juni: BRO Ketendag

Volg jij ons al op LinkedIn?

IMG_1471

Via onze LinkedIn-pagina blijf je gemakkelijk op de hoogte van de laatste updates!

Je bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.