BRO'tje 9 juni

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Omschrijving

In dit BRO’tje nemen we jullie mee in het domein grondwatergebruik. Vanaf 1 juli kan iedereen daarmee aan de slag. Onder dit domein vallen de gegevens van de grondwateronttrekkingen: van drinkwateronttrekkingen tot beregeningsputten en bronbemaling. En ook de open en gesloten bodemenergiesystemen.

We vertellen meer over de registratieobjecten Grondwatergebruiksysteem (GUF) en Grondwaterproductiedossier (GPD) en de manier waarop iedere bronhouder vanaf 1 juli kan gaan aanleveren. Daarbij komt ook  de relatie met het Landelijk Grondwater Register (LGR) aan bod.

Aanmelden

Meld u nu aan voor dit BRO'tje! Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 7 juni. U ontvangt een dag voorafgaand aan de sessie per mail een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

  • Ga naar het aanmeldformulier.
Bijzonderheden

Als u bent ingeschreven voor de mailinglist nieuwsbrief ontvangt u als gewoonlijk een uitnodiging voor het volgende BRO’tje per mail.