Media-aandacht voor ondergrond neemt toe

Gepubliceerd 16 mei 2022

Is de aandacht  voor het onderwerp bodem en ondergrond vanaf 2015 toegenomen? Jazeker! Er is nu meer dan 2 keer zoveel media-aandacht voor dit onderwerp en dit blijft stijgen. Dit is de conclusie uit een media-analyse die het programma BRO liet uitvoeren. Belangrijke thema's in de berichtgeving zijn waterstof, gaswinning, energietransitie, stikstof, bodemdaling, wateroverlast en droogte.

Aan de hand van een aantal vastgestelde zoektermen zijn online media in de periode van 7 jaar (2015-2021) geanalyseerd. We zien een geleidelijke toename van het aantal nieuwsberichten over thema’s rondom de ondergrond: in Q1 2015 verschijnen er 2.602 nieuwsberichten, in Q4 2021 zijn dat er inmiddels 6.633. Dat worden er elk kwartaal gemiddeld 144 meer, dus de belangstelling stijgt nog steeds.

Waterstof en gaswinning meeste aandacht

Het onderwerp waterstof heeft de sterkste stijging in aantal gepubliceerde artikelen over de jaren 2015-2021. In 2015 was het onderwerp nog beperkt zichtbaar in de media met 304 artikelen, in 2021 is dit opgelopen tot
6 225 artikelen.

Een ander terugkerend thema is gaswinning in Groningen. De houding ten opzichte van gaswinning in Groningen wordt door de jaren heen steeds kritischer belicht. Vanaf 2019 schrijven de media veel over windmolens en windmolenparken. Er zijn hoopvolle berichten over de
mogelijkheden van wind en zonne-energie in de toekomst. Maar ook kritische noten over de locaties van onshore parken, omdat dit veel weerstand oproept bij omwonenden.

Verder wordt veel geschreven over stikstof. De laatste paar jaar is er toenemende aandacht voor bodemdaling, verzakking van veengronden en het grondwaterpeil in verband met droogte en overstromingen.

Meer informatie over deze  media-analyse.