BRO Ketendag 13 juni

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.30 tot uur
Locatie
Online
Doelgroep

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.

Omschrijving

De BRO Ketendemo was gepland op donderdag 9 juni, maar is verschoven naar maandag 13 juni.

13.30 - 14.30 uur | Ketendemonstratie BRO

Wij geven een systeemdemo waarin de teams laten zien wat we in het tweede kwartaal van 2022 tot stand hebben gebracht. Dit doen we zo veel mogelijk live via werkende software.

Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten. In deze sessie is er onder andere aandacht voor:

  • Het verwerken van bestaande werkafspraken in de gegevenscatalogi van registratieobjecten die al in productie staan.
  • De realisatie van de registratieobjecten uit trance 4: grondwatergebruiksysteem (GUF), grondwatergebruikdossier (GPD), mijnbouwwetvergunning (EPL) en mijnbouwconstructie (EPC). Deze objecten zullen per 1 juli 2022 deels worden opgeleverd in een zogeheten eerste itteratie. Wij laten zien welke onderdelen dan gereed zijn voor gebruik.
  • Aanpassingen t.b.v. de aanleveringen van grondwaterstanden (GLD)
  • Functionele aanpassingen in het Bronhouderportaal.
  • Resultaten BROloket en nieuwe BRO-functionaliteiten op PDOK.
Aanmelden

Aanmelden voor de Ketendemo kan via het inschrijfformulier. Dit kan tot uiterlijk vrijdag10 juni. Je ontvangt een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Als je geregistreerd staat op de mailinglist Ketendag, krijg je vanzelf bericht. Je ontvangt dan ook een link naar het aanmeldformulier.