Acties levering grondwaterstanden

Gepubliceerd 31 mei 2022

Het aanleveren van grondwaterstanden aan de BRO verloopt nog steeds niet optimaal. Zoals jullie weten, werken we daarom aan de performance van de BRO en geven we dit zoveel mogelijk prioriteit. Daardoor zal de oplevering van nieuwe registratieobjecten in het domein Mijnbouw iets worden verschoven. Verder zijn aanvullende procesafspraken gemaakt om de leveringen in goede banen te leiden.

Bronhouders doen hun best om grondwaterstandsgegevens uit bestaande archieven voor 1 juli aan te leveren. Het aanleveren van archiefgegevens komt dan ook flink op stoom. Dat is ook te merken aan de omvang van de leveringen. Niet altijd kan de BRO die in het gewenste tempo verwerken en bulk-leveringen vragen soms nog extra geduld.

Actie 1: Extra acties performance BRO

Om de doorstroom van grote hoeveelheden gegevens te verbeteren, wordt gewerkt aan de performance van de BRO. Hiervoor voeren we technische verbeteringen door. Het belang van het vullen van de BRO met grondwaterstanden is groot. Daarom is er in overleg met de BRO Portfolioraad voor gekozen om hier prioriteit aan te geven boven de oplevering van de nieuwe registratieobjecten in het domein Mijnbouw.

Actie 2: Procesafspraken

Omdat momenteel ook grote hoeveelheden historische grondwaterstanden geleverd worden, zijn er een paar procesafspraken gemaakt die helpen aanleveringen te doseren:

  • Gebruik de demo-omgeving alleen voor het daadwerkelijke testen van leveringen met een beperkte set van gegevens. Op die manier kan iedereen testen. In de demo-omgeving wordt elke levering 1 voor 1 getest; bij een bulklevering ontstaat dus een wachtrij omdat zo’n testlevering dan erg lang duurt.
  • Staat alles klaar om een grote (bulk)levering te doen in het Bronhouderportaal? Neem dan vooraf contact op met de BRO Servicedesk. Dan stemmen we de timing af op de belasting van de BRO om ‘filevorming’ zoveel mogelijk te voorkomen. Ook maken we dan (zo nodig) afspraken over het opknippen van een levering in kleinere stukken.*

Leveringen van nieuwe grondwaterstanden kunnen gewoon doorlopen. Vanzelfsprekend doen we onze uiterste best om de levering van grondwaterstanden voor iedereen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door te werken volgens bovenstaande procesafspraken, lukt het aanleveren vaak al goed. Ondertussen werken we achter de schermen aan de verwerkingssnelheden van de leveringen. Daarmee hopen we dat dit probleem van tijdelijke aard is en dat we op 1 juli a.s. alles op orde te hebben om grote leveringen goed te kunnen verwerken.

Heb je vragen hierover, neem dan contact op met de Servicedesk.*Een suggestie voor het verkleinen van leveringen
We zien dat er (soms los van de informatiebehoefte) sensor-reeksen met meetfrequentie ‘1 x per minuut’ worden gemeten en in lokale bronsystemen zijn vastgelegd. Dat resulteert in grote, aan te leveren gegevensvolumes. Te overwegen valt (natuurlijk in afstemming met klanten/bronhouders en rekening houdend met de informatiebehoefte) om bij reeds gemeten reeksen, voordat je gaat aanleveren aan de BRO, de meetreeks ‘terug te rekenen’ tot een frequentie van 1 keer per uur.  Voor nieuwe meetreeksen is te overwegen om de meetfrequentie in de sensor aan te passen op de daadwerkelijke informatiebehoefte.