Aan de slag met Grondwatergebruik

Gepubliceerd 31 mei 2022

Vanaf 1 juli kan iedereen aan de slag met het domein grondwatergebruik in de BRO. Onder dit domein vallen de gegevens van de grondwateronttrekkingen: van drinkwateronttrekkingen tot beregeningsputten en bronbemaling. En ook de open en gesloten bodemenergiesystemen. Voor deze gegevens bestaat al langere tijd een goede ingang: het Landelijk Grondwater Register (LGR). Het LGR is in beheer bij de provincies en werkt aan een rechtstreekse koppeling met de BRO. Deze ingang is daarom preferent voor het aanleveren van gegevens van Grondwatergebruiksysteem (GUF) en Grondwaterproductiedossier (GPD) aan de BRO.

Minimaal werkbaar product

Voor GUF en GPD geldt dat niet alle voorziene services en operaties op 1 juli gereed zullen zijn. We leveren in een eerste iteratie een zogeheten minimaal werkbaar product op.

Voor het Grondwatergebruiksysteem zal het vanaf 1 juli mogelijk zijn om gebruikssystemen te registreren en aan te vullen met een gerealiseerde installatie. Deze kunnen ook afgenomen worden via het BROloket en PDOK.
Functionaliteit die in een later stadium wordt gerealiseerd, is onder andere: een vergunning registreren en beëindigen, uitbreiden installatie, beëindiging systeem. De werkafspraken ‘niet openbaarheid put- en filterdiepte’ en ‘alternatieve oplossing optionele gegevens’ zijn in de services verwerkt.

Voor Grondwaterproductiedossier zijn per 1 juli functionaliteit voor het registreren beschikbaar: startregistratie, toevoeging van een rapportage en het beëindigen van een dossier. Ook deze kunnen afgenomen worden via het BROloket en PDOK.

Een volledig overzicht van de beschikbare operaties per 1 juli a.s. voor dit domein staan op de BRO Productomgeving.

LGR

Het Landelijk Grondwater Register bevat gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem. De applicatie ondersteunt de provincies, waterschappen en gemeenten bij het uitvoeren van de wettelijke taken rond het grondwaterbeheer en het opleggen van grondwaterheffingen. Dit register voedt ook de WKO-tool. Vanaf 1 juli kan iedere bronhouder BRO-gegevens voor GUF en GPD invoeren via het LGR. Via het LGR komen de BRO-plichtige gegevens in de Landelijke Voorziening van de BRO. 
De gegevens kunnen ook via het BRO Bronhouderportaal ingevoerd worden, maar ze worden dan niet automatisch opgenomen in de WKO-tool.

BRO’tje

Op 9 juni verzorgen wij een webinar (BRO’tje) over het nieuwe domein grondwatergebruik. Je bent daarvoor van harte uitgenodigd. Meer informatie en inschrijfformulier vind je op de pagina van de BRO’tjes.