BRO nieuwsbrief maart

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Terugblik Expeditie BRO
  • Start voorbereiding Bodemkwaliteit in de BRO
  • De kracht van GIS bij de omgevingsvisie
  • Evaluatie BRO praktijkvoorbeelden
  • Keten-prioriteiten tweede kwartaal: tranche 4 op schema
  • Start publieke consultatie aanvullingen geologische boormonsterbeschrijvingen

Terugblik Expeditie BRO

bro_praktijkfestival-expeditie-bro-tegel-feest-met-tekst

Op 17 maart 2022 organiseerden we Expeditie BRO. Live én online lieten alle betrokkenen bij de BRO zien hoe we in Nederland met elkaar aan de expeditie begonnen om de Basisregistratie Ondergrond (BRO) op poten te zetten. In Expeditie BRO lieten we zien hoe er gepionierd is in Nederland door jullie zelf en door anderen. Bij deze expeditie horen avonturen, uitdagingen en voldoening bij het volbrengen van de reis. We blikken graag nog even met jullie terug op deze dag.

Start Bodemkwaliteit in de BRO

Tijdens Expeditie BRO kondigde Martin Peersmann, programmamanager BRO, aan dat er zekerheid is over het opnemen van milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens in de BRO, inclusief PFAS. Dit kwartaal start het huidige programmabureau samen met Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) met de voorbereiding van het nieuwe implementatieprogramma BRO Fase 2. Hiermee wordt het mogelijk om de implementatie van dit nieuwe domein in het derde kwartaal van 2022  te starten in aansluiting op de afronding van de huidige programma BRO-Fase 1. Meer informatie hierover volgt later.

De kracht van GIS bij de omgevingsvisie

GIS

Er zijn veel data over de fysieke leefomgeving beschikbaar, maar hoe kan je uit die data de juiste informatie halen voor je omgevingsvisie?
Hierover gaat het nieuwe BRO-praktijkvoorbeeld ‘De kracht van GIS bij de omgevingsvisie’. Gebleken is dat data over de ondergrond die al in huis zijn, een mooie basis bieden voor de richting van kansen en oplossingen voor je visie.

Evaluatie BRO Praktijkvoorbeelden

Welke inzichten leveren de 30 praktijkvoorbeelden op, die in opdracht van het programma BRO zijn gemaakt? Hierover is een evaluatierapport gemaakt. Een van de belangrijkste conclusies is dat de integrale gebiedsaanpak met gebruikmaking van 3D boven- én ondergrond de sleutel tot succes is.

BRO'tje 7 april

Het BRO’tje op 7 april gaat over praktische lessen die we graag met jullie delen. We laten zien wat de rode draden zijn uit de 30 BRO Praktijkvoorbeelden en wat je er zelf mee kunt. Ook laat het programma Ondergrond InZicht zien welke instrumenten en tools zij verzamelden om de ondergrond te visualiseren en wat zij leerden uit pilotprojecten. Wat zijn de do's en don'ts bij het kiezen van tools en de aanpak van een visualisatie? We bespreken mogelijke uitdagingen en laten oplossingen zien. Meld je aan via het inschrijfformulier.

Keten-prioriteiten Q2: tranche 4 op schema

De ketenprioriteiten voor het tweede kwartaal zijn vastgesteld. Softwareontwikkelaars kunnen zich op basis van documenten voor het domein Grondwatergebruik alvast voorbereiden op de livegang van 1 juli. Komend kwartaal volgt het domein Mijnbouw, dat ook op 1 juli live gaat. Verder is Geologisch Booronderzoek (bronhouder voornamelijk TNO) tijdelijk uit productie vanwege noodzakelijke wijzigingen in de standaard.

GeoTOP: kleine update Zuid-Holland

In GeoTOP is een kleine update gedaan van het modelgebied Zuid-Holland. Aan de hand van herberekeningen voor de meest waarschijnlijke lithoklasse zijn de voxels in het gebied aangepast.

Geen GeoPackage voor grondwaterstanden

Het is voor gebruikers niet mogelijk om alle dossiers van grondwaterstanden in één keer op te halen via een GeoPackage bij PDOK. Deze bestanden bevatten erg veel data en daar is een GeoPackage niet op berekend. Samen met PDOK zijn we op zoek naar een alternatief. De individuele data van grondwaterstanden zijn wel via BROloket en de uitgifteservices op te vragen.

Start publieke consultatie

Op maandag 21 maart is de publieke consultatie gestart voor de 2e aanvulling van het registratieobject ‘Geologische boormonsterbeschrijving (BHR-G BMB) met historische gegevens (IMBRO/A)’. De consultatie loopt tot en met 2 mei 2022. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Leuke blog: boormonsters

Collega Tamara van de Ven van de Geologische Dienst Nederland (TNO) schreef een mooie blog in wetenschap.nu. Zij werkt aan het in kaart brengen van de Nederlandse ondergrond. Tamara laat zien dat boringen in de Nederlandse ondergrond van historisch en economisch belang zijn. Wist je bijvoorbeeld dat er zand en grind van de Rijn onder de afzettingen van de Maas ligt?

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Welke gegevens moet ik vanaf 1 juli 2022 als bronhouder aanleveren voor het domein Grondwatergebruik?

Onder het domein Grondwatergebruik vallen de registratieobjecten Grondwatergebruiksysteem (GUF) en Grondwaterproductiedossier (GPD). De gegevens die daarvoor aangeleverd moeten worden, zijn afhankelijk van het type bestuursorgaan. Wij hebben voor je op een rijtje gezet welke gegevens aangeleverd moeten worden door de gemeenten, waterschappen en provincies. Raadpleeg de extra uitleg over aanleverplicht bij Grondwatergebruik.

2. Als je grondwaterstanden meet in een put van een andere bronhouder, moet je dan een machtiging krijgen van die bronhouder om gegevens aan te mogen leveren?

Nee, dit is niet nodig; dit staat los van elkaar. Elk registratieobject heeft zijn eigen (verantwoordelijke) bronhouder en dataleverancier. De bronhouder van een grondwatermonitoringput is dus niet per definitie ook de bronhouder van de gegevens van grondwaterstandonderzoek. Het kan wel dezelfde zijn, maar het hoeft niet. Als bronhouderorganisatie kun je bronhouder zijn van grondwaterstandonderzoek dat in een grondwatermonitoringput van een andere bronhouder gemonitord wordt.

3. Kunnen geregistreerde reeksen worden overschreven na correctie of herbeoordeling?

Alleen bij een evidente fout moeten gegevens gecorrigeerd worden, bijvoorbeeld als er bij een ‘voorlopige reeks’ sprake is van een filterverwisseling. Het is de bedoeling om in de BRO zowel voorlopige als volledig beoordeelde reeksen 'naast elkaar' te registreren, zodat de gebruiker beide reeksen kan gebruiken. De voorlopige reeks is een onbeoordeelde reeks. Na verloop van tijd wordt de beoordeelde reeks ook in de BRO geregistreerd bij hetzelfde grondwaterstandonderzoek; er wordt een reeks toegevoegd. Er is in die zin dus geen sprake van 'overschrijven'.

BRO Ondersteuning

Kun je niet vinden wat je zoekt of loop je vast? De Servicedesk helpt je graag bij het beantwoorden van alle BRO-vragen - niet alleen de technische. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

Wist je dat.....

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse online bijeenkomsten om bij te praten, jouw feedback te krijgen en samen te werken. We zien je graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

Op de kalender in maart- april:

7 april: BRO'tje
14 april: BRO Ketendag

Volgt u ons al op LinkedIn?

Via onze LinkedIn-pagina blijf je gemakkelijk op de hoogte van de laatste updates!

Je bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.