De kracht van GIS bij de omgevingsvisie

Gepubliceerd 9 maart 2022

Er zijn veel data over de fysieke leefomgeving beschikbaar, maar hoe kan je uit die data de juiste informatie halen voor je omgevingsvisie? Hierover gaat het nieuwe BRO-praktijkvoorbeeld ‘De kracht van GIS bij de omgevingsvisie’. Gebleken is dat data over de ondergrond die al in huis zijn, een mooie basis bieden voor de richting van kansen en oplossingen voor je visie. Vervolgens kun je gerichter aan specialisten om nader onderzoek vragen.

Wat kun je als gemeente of provincie met (ondergrond)data die al voorhanden zijn, als je een omgevingsvisie moet maken? Dat was de basisvraag voor het praktijkvoorbeeld dat samen met de gemeente Lisse (HLTsamen) is opgepakt. In 2 casussen, over wateroverlast en over woningbouw, laat de storymap zien hoe je met behulp van datavisualisatie een beter inzicht krijgt in de keuzes die je kunt maken. Ook worden binnenkort voorbeelden van de gemeente Sittard-Geleen opgenomen.

Storymap

Over het praktijkvoorbeeld is een storymap gemaakt. Deze laat zien hoe organisaties met behulp van ruimtelijke data betere afwegingen kunnen maken voor toekomstbestendige visies voor de fysieke leefomgeving. Als je op basis van data namelijk kunt zien waar de grootste kansen en knelpunten liggen, geeft dit ook handvatten om op grote lijnen oplossingen te bedenken. Deze kunnen dan verder uitgewerkt worden in het omgevingsplan of omgevingsprogramma's.

Zo kun je in het kader van de klimaatadaptatie kijken waar in het gebied vaker wateroverlast is. Met behulp van data kun je vervolgens een idee krijgen waar dat door komt. Bijvoorbeeld doordat er een kleilaag ligt waardoor het water niet snel de grond in kan, of doordat er heel veel verharding ligt. Zo ontstaat er al een beter beeld van oplossingsrichtingen.

Stappenplan

Bij de storymap hoort ook een concreet stappenplan, dat toelicht hoe data ingezet kunnen worden om ruimtelijke vraagstukken op lokaal niveau aan te pakken. In de storymap is ook een aantal concrete voorbeelden opgenomen, waar deze methodiek toegepast is. Tot slot wordt de lijst met databronnen in de storymap steeds completer, zodat die bruikbaar zijn voor iedereen die een soortgelijke analyse wil uitvoeren.


Storymap

Bekijk de storymap van dit pratijkvoorbeeld.