Keten-prioriteiten tweede kwartaal: tranche 4 op schema

Gepubliceerd 29 maart 2022

De keten-prioriteiten voor het tweede kwartaal zijn vastgesteld. Softwareontwikkelaars kunnen zich op basis van documenten voor het domein Grondwatergebruik alvast voorbereiden op de livegang van 1 juli. Komend kwartaal volgt het domein Mijnbouw, dat ook op 1 juli live gaat.

Afgelopen kwartaal is hard gewerkt aan de laatste registratieobjecten van tranche 4 voor de Landelijke Voorziening. Op de BRO Productomgeving zijn de belangrijkste documenten hiervoor inmiddels opgenomen. We zetten de hoofdlijnen per domein op een rij.

Grondwatergebruik

In het domein Grondwatergebruik staan alle systemen en gegevens centraal die invloed hebben op de omvang van de grondwatervoorraad. Ook het gebruik van de warmtecapaciteit van grondwater door bodemenergiesystemen hoort hierbij. De registratieobjecten in dit domein zijn Grondwatergebruiksysteem en het Grondwaterproductiedossier.

Met het oog op de livegang van deze registratieobjecten op 1 juli 2022 heeft TNO de primaire functionaliteiten voor het registreren en uitgeven van de objecten gebouwd in de Landelijke voorziening en het Bronhouderportaal.  Softwareontwikkelaars kunnen daar dus al mee aan de slag.

In het tweede kwartaal sluiten we het BROloket en PDOK aan, waarna wij een gebruikersacceptatietest gaan uitvoeren om de werking van de gehele keten te testen. BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de gezamenlijke provincies, zal hierin participeren. Het is daarbij goed om te weten dat de producten die beschikbaar zijn in de BRO Productomgeving, tot de livegang nog wel aangepast kunnen worden. Verder zijn er twee belangrijke werkafspraken. Een gaat over het zetten van vinkjes als gegevens vertrouwelijk zijn en de andere werkafspraak gaat over optionele gegevens. De documenten van Grondwatergebruik staan in de BRO Productomgeving.

Geologisch booronderzoek

In het afgelopen kwartaal is een nieuwe versie samengesteld van de gegevenscatalogus ‘Geologische boormonsterbeschrijving (BHR-G BMB) met historische gegevens (IMBRO/A). Dit gebeurde in samenspraak met het werkveld. Deze 2.9 versie staat tot en met 2 mei 2022 in publieke consultatie en wordt per 1 januari 2023 aan de Regeling toegevoegd als versie 3.0.

Bij het opstellen van de toevoegingen is het inzicht ontstaan dat er wijzigingen noodzakelijk zijn in de vorige standaard, versie 2.0. De nieuwe standaard is niet meer compatible met de vorige standaard. Om die reden hebben wij versie 2.0 uit productie genomen. Dit doen we om te voorkomen dat aangeleverde objecten met terugwerkende kracht moeten worden gewijzigd. TNO is de enige producent van deze gegevens. Dat betekent dat de impact voor BRO-gebruikers zeer beperkt is.

Planning komend kwartaal

De teams die aan de BRO werken hebben op 22 maart het werk voor het tweede kwartaal gepland.

Naast de genoemde uitgiftevoorzieningen voor het Grondwatergebruik, bouwt het Team Landelijke Voorziening de innameservices voor de Mijnbouwvergunning en de Mijnbouwconstructie in de Landelijke Voorziening en het Bronhouderportaal. Als het haalbaar is worden ook de uitgiftevoorzieningen gebouwd; die staan op de planning voor het derde kwartaal van 2022.

Verder integreren we de losse werkafspraken komend kwartaal in de catalogi, zodat dit meegenomen kan worden in de Regeling per 1 januari 2023. De werkafspraken met het werkveld krijgen hierdoor een juridische basis. Dit heeft geen invloed op bestaande functionaliteiten en software; de werkafspraken zijn daarin al verwerkt.

Vervolg

Tot 1 juli ligt onze focus dus op de livegang van de tranche 4 registratieobjecten in de domeinen Grondwatergebruik en de Mijnbouwwet. In het tweede deel van het jaar voegen we een tweede iteratie toe aan deze registratieobjecten, zoals correcties, aanvullingen en eventueel nodige visualisaties. Waar mogelijk kunnen we dan ook meer aandacht geven aan wijzigingsverzoeken van gebruikers van de BRO.