GeoTOP: kleine update Zuid-Holland

Gepubliceerd 31 maart 2022

In GeoTOP is een kleine update gedaan van het modelgebied Zuid-Holland. Aan de hand van herberekeningen voor de meest waarschijnlijke lithoklasse zijn de voxels in het gebied aangepast.

Het BRO-model GeoTOP is een 3D-model dat informatie geeft over de laagopbouw en grondsoort (zand, grind, klei of veen) van de ondiepe ondergrond van Nederland. Hiervoor is de ondergrond tot maximaal 50 meter onder NAP in blokken (voxels) van 100 x 100 x 0,5 meter weergeeft. Per blok wordt de lithoklasse (grondsoort) aangegeven.

GeoTOP versie 1.4.1 Zuid-Holland

Meest waarschijnlijke lithoklasse

Voor een blok wordt de grondsoort geschat met een rekenproces dat resulteert in 100 modeluitkomsten, die statistisch gezien even waarschijnlijk zijn. Deze worden samengevat in één meest waarschijnlijke lithoklasse. Het is in veel toepassingen namelijk niet werkbaar om met 100 verschillende modeluitkomsten te werken. Ook in de visualisaties in BROloket wordt de meest waarschijnlijke lithoklasse getoond.

Oudere modelgebieden

Omdat Zuid-Holland een ouder modelgebied is, is de meest waarschijnlijke lithoklasse destijds op een andere manier berekend dan voor nieuwe gebieden. In GeoTOP 1.4.1 is de berekening daarom opnieuw uitgevoerd en zijn model en boorbeschrijvingen meer met elkaar in overeenstemming. Verder is een fout in de berekening in de Basisveen Laag van dat specifieke gebied hersteld.

Voor een ander ouder modelgebied, Zeeland, worden deze aanpassingen ook gedaan. Dat gebeurt in de volledig nieuwe versie van dat modelgebied, die  later dit jaar volgt.

De nieuwe versie GeoTOP 1.4.1 met de aanpassingen in het modelgebied Zuid-Holland is vanaf 29 maart 2022 beschikbaar.