Publieke consultatie aanvullingen geologische boormonsterbeschrijvingen

Gepubliceerd 21 maart 2022

Op maandag 21 maart is de publieke consultatie gestart voor de 2e aanvulling van het registratieobject ‘Geologische boormonsterbeschrijving (BHR-G BMB) met historische gegevens (IMBRO/A)’. De consultatie loopt tot en met 2 mei 2022. Jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Met de aanvulling op de Geologische boormonsterbeschrijving worden ook voor historische, geologische boormonsterbeschrijvingen afspraken gemaakt. Deze standaardisering  is vooral van belang voor het omzetten van gegevens vanuit DINO naar de BRO. We maken zo duidelijk welke gegevens in de BRO zijn opgenomen en stellen de gegevens op een identieke wijze beschikbaar. Op deze manier nemen de bruikbaarheid en toepasbaarheid toe. Het aanvullen van de boormonsterbeschrijvingen gebeurt in verschillende stappen.

Online workshop vernieuwde catalogus

Graag presenteren we de nieuwe versie van de catalogus in een online workshop op donderdag 31 maart van 13.00 tot 14.00 uur. We lichten de  aanpak toe en illustreren hoe deze historische gegevens voor gebruikers van de BRO (ook voor andere vakgebieden dan geologie) van meerwaarde kunnen zijn.

Meld je aan voor deze workshop via het formulier.

Geef uw mening

De consultatie van de catalogus 'Geologische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse' duurt van 21 maart tot en met 2 mei 2022. De catalogus wordt ter consultatie aangeboden in dezelfde vorm zoals deze in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt na 2 mei.

Op de pagina's over de publieke consultaties vind je het formulier voor de publieke consultatie. Jouw bijdrage stellen we zeer op prijs!