BRO nieuwsbrief oktober

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Update aanleveren Grondwaterstandonderzoek
  • Interview: Nijmegen zet grondwaterstanden in de BRO
  • Leerlingen leren over boven- én ondergrond in 3D
  • Nieuw praktijkvoorbeeld: Zwolle
  • BRO'tje 18 november over BRO-op-straat-app

Update onderbreking aanleveren Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Op 12 oktober is de inname van aanvullingen voor Grondwaterstanden dichtgezet, omdat de registratie van grote leveringen niet naar behoren werkte. In de afgelopen week is hard gewerkt om de levering weer open te kunnen zetten. Hierbij zijn verschillende zaken aangepakt zoals verruiming van geheugenlimieten en een andere communicatie tussen Bronhouderportaal en Landelijke Voorziening. Softwareleveranciers helpen de BRO hierbij. In de week van 1 november wordt duidelijk wanneer het aanvullen van Grondwaterstanden weer mogelijk is. Vanuit de BRO zal het systeem dan in detail worden gemonitord om te kijken of eerdere problemen nog optreden en bij welke leveringen.

Nijmegen zet grondwaterstanden in de BRO

Gemeente Nijmegen en dataleverancier I-Real sloegen de handen ineen om grondwaterstandonderzoek aan de BRO te leveren. De samenwerking tussen beide partijen heeft geleid tot een goed werkende API waarmee de gemeente haar data automatisch aan de BRO levert. De noodzaak was duidelijk: “Er zijn legio redenen voor het aanleveren van de grondwaterstanden, van voorkomen van natte voeten tot inzicht in verontreinigingen. En dus maken vele partijen gebruik van deze informatie”, zegt Paul Erades van de gemeente. “We vonden het daarom cruciaal om dit snel goed voor elkaar te hebben.”

Leren over boven- én ondergrond in 3D

Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn de gebiedsinrichters, energiestrategen, projectleiders en geo-datagebruikers van de toekomst. Het is dus waardevol om hen alvast mee te nemen in het idee dat de bovengrond niet los gezien kan worden van de ondergrond. Daarom heeft EduGIS in samenwerking met het programma BRO een nieuwe lessenserie gemaakt, waarin leerlingen aan de slag kunnen met actuele vraagstukken. Hierbij gebruiken zij 3D modellen van boven- en ondergrond.

Nieuw praktijkvoorbeeld Zwolle

De regio Zwolle ziet de ondergrond als fundament voor een gezonde leefomgeving, energietransitie, klimaatadaptatie en grondwaterbeheer. Een toekomstbestendig inrichting van dit gebied vraagt om integrale keuzes, zodat voorgesorteerd kan worden op een toekomst met een veranderend klimaat, een grote woningbouwopgave en nieuwe energiebronnen: de opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het nieuwste praktijkvoorbeeld belicht deze NOVI-opgaven vanuit het perspectief van de ondergrond.

BRO'tje 18 november

In het BRO'tje op 18 november lanceert het Programma BRO de eenmalige BRO-op-straat-app. Via Augmented Reality worden hiermee ondergrondgegevens, zoals de bodemopbouw, maar ook de ligging van kabels en leidingen of boomwortels, direct op straat geprojecteerd. Dit is een proef om te ervaren wat er kan met data en modellen uit de BRO en toegevoegde data uit eigen systemen. In het webinar laten we zien hoe de app werkt op een tablet. Ook spreken we met gebruikers over gebruik van BRO-data voor vraagstukken die spelen in hun praktijk en de mogelijkheden om de app hierbij in te zetten.

Reacties vier publieke consultaties verwerkt

Voor de zomer stonden er maar liefst 4 catalogi in consultatie. Het programma BRO stelt het zeer op prijs dat vele partijen de moeite hebben genomen om uitgebreid te reageren. Alle reacties zijn nu verwerkt in gebruikersvriendelijke versies van de catalogi. Ook zijn de verslagen van de publieke consultaties beschikbaar.

Op zoek naar de afnemers van BRO-data!

Gebruikt uw organisatie ondergrondgegevens en -modellen uit de BRO voor beleid, projecten, uitvoering of beheer? Dan zijn we op zoek naar u! Een basisregistratie heeft natuurlijk pas echt zin als de data ook gebruikt worden. We zijn bij het programma BRO benieuwd wie er al met data aan de slag zijn gegaan en hoe. Welke ervaring heeft u? Zijn er zaken die beter kunnen? Wat heeft u geleerd? We horen het graag van u en voeren daarom in november een kort online onderzoek uit. Mogen we u of uw collega vragen stellen? Meld u aan via het aanmeldformulier. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Samen maken we de BRO!

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Hoe moet ik omgaan met zomer- en wintertijd in de BRO?

Levert u gegevens aan de BRO voor een registratieobject waarbij een van de aan te leveren attributen het tijdstip is, zoals bijvoorbeeld bij grondwaterstandsonderzoek (GLD), dan is het belangrijk dat uw softwareleverancier de ISO 8601 standaard goed toepast. De meeste computertalen doen dit automatisch goed. Bent u betrokken bij softwareontwikkeling voor de BRO, lees dan meer over het afhandelen van tijdstippen op de BRO Productomgeving

2. Door veel gegevens te delen in de BRO ben ik bang voor planschade. Is dat terecht?

Met de invoering van de Wet Basisregistratie ondergrond worden in de toekomst vele bodemgegevens via de Basisregistratie ondergrond (BRO) openbaar toegankelijk en kunnen deze worden benut voor toekomstige bouwprojecten. Dat is de kracht van de BRO. U bent wettelijk verplicht om gegevens van de ondergrond aan te leveren. Hoe zit het met aansprakelijkheid? Op de site vindt u daarover extra informatie.

3. Hoe kan ik een dataleverancier wijzigen?

Het wijzigen van de dataleverancier kan alleen gedaan worden door een medewerker van de bronhouderorganisatie, die hiervoor contact moet opnemen met de Servicedesk. Wilt u dit voor registratieobjecten in de BRO wijzigen en bent u geen bronhouder? Neem dan contact op met de bronhouder. De bronhouder kan vervolgens contact opnemen met de BRO Servicedesk en moet aangeven om welke BRO-ID’s het gaat en wie de nieuwe dataleverancier moet worden.

BRO Ondersteuning

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van al uw BRO-vragen - niet alleen de technische. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

BRO website - Pagina's uitgelicht

We werken iedere dag aan de website om alle informatie actueel te houden en om de informatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw behoeften. Hieronder een aantal pagina's die we graag uitlichten.

  • Wilt u zelf, als BRO-coördinator of andere betrokkene, een training of presentatie geven? Doe uw voordeel met de BRO Basispresentaties.
  • Het programma BRO werkt aan diverse producten en diensten. Neem een kijkje op de overzichtspagina.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse online bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. We zien u graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

Op de kalender in november:

1 november: Waterinfodag
9 november: Geotechniekdag 2021
11 november: Deltacongres 2021
11 november: BRO Softwareplein
18 november: BRO Ketendag
18 november: Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie 2021
22 november: Geobuzz 2021
25 november: COB Congres
25 november: BRO Softwareplein

Volgt u ons al op LinkedIn?

Via onze LinkedIn-pagina blijft u gemakkelijk op de hoogte van de laatste updates!

U bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.