Reacties vier publieke consultaties verwerkt

Gepubliceerd 7 oktober 2021

Voor de zomer stonden er maar liefst 4 catalogi in consultatie. Het programma BRO stelt het zeer op prijs dat vele partijen de moeite hebben genomen om uitgebreid te reageren. Alle reacties zijn nu verwerkt in gebruikersvriendelijke versies van de catalogi. Ook zijn de verslagen van de publieke consultaties beschikbaar.

Om ervoor te zorgen dat alle gegevens over een registratieobject op dezelfde manier geregistreerd worden, werkt het programma BRO aan standaarden. Zo brengen we eenheid aan, die het mogelijk maakt om gegevens met elkaar te combineren en te vergelijken. Voor het vaststellen van een standaard wordt altijd een publieke consultatie gehouden. Na afloop koppelt het programma altijd terug welke reacties zijn ontvangen en hoe we daarmee zijn omgegaan in het maken van de uiteindelijke standaard. Dit doen we in de verslagen van de publieke consultaties.

Documentatie

Je kunt de gebruikersvriendelijke versies en de verslagen van de publieke consultaties terugvinden op onze BRO Productomgeving door op de linkjes te klikken.

  1. Grondwatergebruiksysteem (GUF)
  2. Grondwaterproductiesysteem (GPD)
  3. Mijnbouwwetvergunning (EPL)
  4. Mijnbouwconstructie (EPC)

De vier catalogi zitten momenteel in het juridische traject om onderdeel te worden van de ministeriële regeling. De verwachting is dat ze zonder verdere veranderingen op 1-7-2022 in werking zullen treden.

Vragen?

Heb je vragen over deze informatie? Neem dan contact op met de BRO Servicedesk.