Update onderbreking aanleveren Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Gepubliceerd 28 oktober 2021

Op 12 oktober is de inname van aanvullingen voor Grondwaterstanden dichtgezet omdat de registratie van grote leveringen niet naar behoren werkte. In de afgelopen week is hard gewerkt om de levering weer open te kunnen zetten. Hierbij zijn verschillende zaken aangepakt zoals verruiming van geheugenlimieten en een andere communicatie tussen Bronhouderportaal en Landelijke Voorziening. Softwareleveranciers helpen de BRO hierbij. In de week van 1 november wordt duidelijk wanneer het aanvullen van Grondwaterstanden weer mogelijk is. Vanuit de BRO zal het systeem dan in detail worden gemonitord om te kijken of eerdere problemen nog optreden en bij welke leveringen.

Wat was de situatie?

Op 12 oktober is besloten om het aanleveren van gegevens van Grondwaterstandsonderzoek (GLD) aan het Bronhouderportaal tijdelijk stop te zetten. Reden hiervoor is dat er veel repeterende verstoringen zijn bij bulk-leveringen. We constateren dat de BRO hierbij tegen systeemgrenzen aan loopt van de communicatie tussen het Bronhouderportaal en de Landelijke Voorziening. Daarnaast treden er ook aanleverproblemen op in relatie tot de kwaliteitscontroles. Al deze issues willen we komende dagen met spoed oplossen. We zorgen voor een goede uitleg in de communicatie met de leveranciers. Het Bronhouderportaal blijft intussen gewoon in de lucht voor alle andere leveringen.

Oorzaken

De afgelopen anderhalf jaar zijn binnen het Grondwatermonitoringdomein steeds meer Grondwatermonitoringputten (GMW) geregistreerd. Nu komt  ook de aanlevering van Grondwaterstandonderzoeken (GLD) op stoom. Dat is goed om te zien. Hierbij speelt dat veel grondwaterstanden in bulk worden aangeleverd, waarbij meerdere GLD’s met verschillende beoordelingsstadia en in meerdere grondwatermonitoringbuizen, gemeten binnen één project in het Bronhouderportaal zijn gecombineerd.

We constateren dat de BRO hierbij tegen systeemgrenzen aan loopt van de communicatie tussen het Bronhouderportaal en de Landelijke Voorziening. Het gevolg is dat binnen het project in het Bronhouderportaal een combinatie ontstaat van juiste leveringen, onterecht afgekeurde GLD’s en nog handmatig door de bronhouder te controleren GLD’s. Deze situatie zorgt voor extra werk voor de bronhouders/dataleveranciers, waardoor de voordelen van aanlevering in bulk teniet worden gedaan. Dat is de belangrijkste reden om het Bronhouderportaal voor deze leveringen tijdelijk dicht te zetten en te zorgen voor oplossingen.

Acties

Het Programma BRO neemt contact op met de dataleveranciers die betrokken zijn bij het aanleveren van GLD.  Om de hoeveelheid individuele brondocumenten in een levering te beperken, zullen we de komende tijd de communicatie intensiveren over de principes die in het standaardisatieproces van GLD met de stakeholders zijn overeengekomen. Tegelijkertijd gaan we samen met dataleveranciers door met het onderzoeken hoe snel en efficiënt veel grondwaterstandsgegevens kunnen worden aangeleverd zonder tegen bovenstaande issues aan te lopen.