BRO Nieuwsbrief

Bekijk het laatste nieuws! Deze maand onder meer:

  • Inhoud Tranche 4 bekend
  • 10.000 putten in de BRO!
  • Doe mee: publieke consultaties standaarden
  • Hechte BRO-samenwerking in Brabant
  • Aanleveren gegevens grondwatermonitoringput
  • Save the date: 21 januari 2020 BRO Kwartaal-event

Inhoud Tranche 4 op hoofdlijnen bekend

De inhoud van Tranche 4 van de BRO is vastgesteld door de Programmastuurgroep. Daarnaast is ook gekeken naar de inhoud van de andere tranches. Daarin zijn enkele wijzigingen aangebracht.

10.000 putten in de BRO!

taart_provincie_nh

Er is weer een mijlpaal bereikt: de 10.000-ste grondwatermonitoringput zit in de BRO. Deze is aangeleverd door de Provincie Noord-Holland, die onlangs met ondersteuning van de BRO Servicedesk via TNO 396 putten uit het DINO-bestand aan de BRO leverde.

Denk mee: publieke consultaties standaarden

We willen er zeker van zijn dat een standaard van goede kwaliteit is en kan rekenen op een breed draagvlak.. Daarom leggen we de standaard in een publieke consultatie aan zo veel mogelijk mensen voor. Denkt u ook mee? Uw inbreng stellen we zeer op prijs!

Op dit moment lopen vier publieke consultaties:

  • geologische boormonsterbeschrijving
  • bodemkundige boormonsteranalyse
  • bodemkundige wandmonsteranalyse
  • geotechnische boormonsteranalyse 2

Vanaf 7 november start ook de publieke consultatie voor de standaard grondwaterstandonderzoek. Houd hiervoor de BRO website in de gaten.

Hechte BRO-samenwerking in Brabant

In Noord-Brabant is een hechte samenwerking ontstaan rond het aanleveren van grondwaterputgegevens aan de BRO. Drinkwaterleverancier Brabant Water werkt samen met 20 bronhouders, waaronder de gemeente Eersel, en met IT-bedrijf Realworld Systems, dat BROLab ontwikkelde. Inmiddels zitten er 878 putten in de BRO met weinig inspanning van de betrokken gemeenten en de provincie. Dit alles doordat een aantal mensen zich betrokken en verantwoordelijk voelden, kansen zagen en elkaar opzochten.

De rol van drinkwaterbedrijven in de BRO

De provincies zijn voor het aanleveren van gegevens over grondwaterputten vaak afhankelijk van samenwerking met partijen die veel data aanleveren, zoals de drinkwaterbedrijven. Om deze datalevering in goede banen te leiden zijn afspraken nodig. Op initiatief van het ministerie van BZK is een werkgroep gestart om tot deze afspraken te komen. Onderzoeksinstituut KWR begeleidt dit proces.

Aanleveren gegevens grondwatermonitoringput

Veel bronhouders hebben gegevens van grondwatermonitoringputten aangeleverd en zijn alweer een stapje verder. Zij willen bijvoorbeeld putten met historie aanleveren of gegevens corrigeren. Voor iedereen die aan de slag is met de putten, heeft het programma BRO daarom nog even op een rij gezet hoe u gegevens hiervoor kunt aanleveren.

BRO in het nieuws: Ondergrond wordt booming

Recent verscheen het nieuwste OTAR magazine met een artikel over de Basisregistratie. "De belangrijkste omwenteling op korte termijn die de Basisregistratie Ondergrond (BRO) teweegbrengt, is de omschakeling van analoge naar digitale data in de GWW-sector".

BRO Ondersteuning

Nazorg door het implementatieteam

Het BRO implementatieteam richt zich alleen nog op nazorg. U kunt hier aanspraak op maken als uw gemeente is aangesloten op de BRO én een aansluitverklaring heeft aangeleverd bij het implementatieteam.

Heeft u ondersteuning nodig?

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De BRO Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van uw vragen en bij het oplossen van problemen. Soms kan een telefoontje naar 088-8664 999 al genoeg zijn.

Vragen aan de BRO Servicedesk

1. Ik ben bronhouder en/of BRO Coördinator, maar ik ben geen expert op het gebied van grondboringen. Wat is handig om te weten?

Om u wegwijs te maken in de wereld van booronderzoek hebben we achtergrondinformatie en verschillende documenten voor u. U vindt deze op de site bij de pagina van het registratieobject Booronderzoek. Bekijk daar ook de storymaps en lees daarna de scopedocumenten die per vakgebied beschikbaar zijn. Het is wel raadzaam om iemand met inhoudelijke kennis te betrekken om het proces binnen en/of buiten uw organisatie op te zetten.

2. Het inloggen op de demo-omgeving van het Bronhouderportaal werkt niet meer. Wat moet ik doen?

Alle gebruikers van de demo-omgeving hebben in oktober een e-mail ontvangen van het Bronhouderportaal, waarmee u opnieuw een wachtwoord moet instellen. Dat is noodzakelijk vanwege de vernieuwde demo-omgeving van het Bronhouderportaal. Er is wel een voordeel: logt u op het ‘gewone’ Bronhouderportaal in met eHerkenning 2+? Dan kunt u daarmee ook inloggen op de demo-omgeving. U hoeft de link in de gestuurde mail dan niet te gebruiken.

3. Ik ben bronhouder en/of BRO Coördinator, maar de instructies voor het aanleveren van gegevens zeggen me niets. Wat moet ik doen?

De instructies, zoals deze instructie voor het aanleveren van een grondwatermonitoringput, zijn specifiek geschreven voor gegevensleveranciers en softwareleveranciers. Met de instructie kan een XML-bestand gemaakt worden waarin het brondocument zit met de gegevens die in de BRO geregistreerd moeten worden. Bronhouders en BRO Coördinatoren raden we aan om gebruik te maken van de implementatiechecklist en andere praktische informatie.

Save the date: 21 januari 2020 BRO Kwartaal-event

BRO_Praktijkfestival tegel_Tekst

Zet u dinsdag 21 januari 2020 alvast in uw agenda? Het volgende BRO Kwartaal-event wordt een feestelijk BRO Praktijkfestival. Ten eerste omdat we iets te vieren hebben met jullie: iedereen is aangesloten op de BRO! Ten tweede omdat er in de praktijk mooie dingen gebeuren waar jullie kennis, maar vooral ook inspiratie uit kunnen halen. We hopen op veel ontmoetingen, inspiratievolle gesprekken en workshops en bouwen de dag zo op dat we kunnen leren van elkaar.

Beleef de BRO op het Nationaal Deltacongres 2019!

Deltacongres_partners_headerklein

Het Programma Basisregistratie Ondergrond is ook dit jaar weer aanwezig op de Deltaparade van het Nationaal Deltacongres. Onze focus ligt op het beleven van de ondergrond. Dat doen we onder meer met 3D-visualisaties. Bezoek onze stand op 14 november!

BRO Ketendemo-dag: minder bijeenkomsten, meer informatie!

Minder bijeenkomsten, meer informatie. Een win-win!  Veel belanghebbenden hebben aangegeven dat er te veel losse demo's en sessies vanuit de BRO worden aangeboden. Het bezoeken ervan kost veel tijd en het doel was niet altijd duidelijk. Daarom zijn er nu 2 vaste bijeenkomsten: het BRO Kwartaal-event en de BRO Ketendemo-dag.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. Onze medewerkers zijn ook aanwezig in het land bij bijeenkomsten van andere organisaties en overheden. Zoek ons op, we zien u graag!

Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven?