Ondergrond wordt booming

Interview in OTAR magazine met:

Kees-Jan van der Made, partner bij Wiertsema & Partners, penningmeester van de VOTB en lid van de NEN-commissie geotechniek.

Bart van der Roest, Roest, project- en contractmanager bij de afdeling Inkoop- en Contractmanagement voor Grote Projecten en Onderhoud bij Rijkswaterstaat.

Martin Peersmann, programmamanager Basisregistratie Ondergrond bij het ministerie van BZK.

Ondergrond wordt booming

De belangrijkste omwenteling op korte termijn die de Basisregistratie Ondergrond (BRO) teweegbrengt, is de omschakeling van analoge naar digitale data in de GWW-sector. Op lange termijn leidt de beschikbaarheid van grote hoeveelheden digitale gegevens van de ondergrond tot een reductie van het georisico voor projecten. “Een hogere datadichtheid vergroot de ruimtelijke betrouwbaarheid van een ondergrondmodel aanzienlijk. Daarmee zijn ook de effecten van een maatregel op de fysieke leefomgeving nauwkeuriger te voorspellen. Zo kun je sneller door de MER en verwerf je meer draagvlak omdat de kansen en risico’s van de ondergrond in combinatie met de bovengrondse gegevens transparant, overzichtelijk en toegankelijk worden. Tevens kun je betere beslissingen nemen, beschikbare middelen doelmatig inzetten en bovendien tijd en geld besparen.

Lees het artikel verder.