10.000 putten in de BRO!

Gepubliceerd 14 oktober 2019

Er is weer een mijlpaal bereikt: de 10.000-ste grondwatermonitoringput zit in de BRO.  Deze is aangeleverd door de Provincie Noord-Holland, die onlangs met ondersteuning van de BRO Servicedesk via TNO 396 putten uit het DINO-bestand aan de BRO aanleverde.

Taart voor de provincie Noord-Holland. V.l.n.r.: Henk Kolkman, Matthijs van Buren, Nanko de Boorder en Johan Wortelboer.

Warmdraaien

De registratie van grondwatermonitoringputten in de BRO komt goed op gang. Gemeenten, provincies en waterschappen en Rijkswaterstaat beginnen warm te draaien en steeds meer putgegevens aan te leveren. Bijna 40% van de bronhouders heeft inmiddels één of meer putten geregistreerd.

U kunt ook uw putten in de BRO registreren. De BRO Servicedesk en het BRO Implementatieteam helpen u graag!