Gebruikersonderzoek

Het programma BRO wil graag weten hoe ver iedere bronhouder is met de BRO en wat wensen en behoeften zijn. En we willen ook horen wat de mening van gebruikers is over de BRO. Zodat we de BRO verder kunnen verbeteren.

Onderzoek 2024

Bronhouders en afnemers van de BRO zijn in 2024 samen bevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat zij de BRO met een ruime voldoende beoordelen. Ook beschouwen zij de BRO als waardevol. Het beheer van de BRO zou volgens bronhouders meer prioriteit moeten krijgen. Gebruikers vinden de kwaliteit van gegevens uit de verschillende domeinen en de modellen over het algemeen goed. Er zijn ook wensen om nieuwe registratieobjecten in de BRO op te nemen. De communicatie vanuit de BRO wordt goed gewaardeerd, evenals het werk van de Servicedesk. Lees meer over dit onderzoek.

Onderzoek 2021

In 2015/2016 is een eerste nulmeting gedaan onder BRO-coördinatoren en in  2019 vond vervolgonderzoek plaats. Ook in 2020 zijn bronhouders/BRO-coördinatoren bevraagd. De bekendheid van de BRO en zijn inhoud ligt inmiddels op een hoog peil. De communicatie vanuit de BRO wordt goed gewaardeerd, evenals het werk van de servicedesk. Daartegenover staat dat de BRO-coördinatoren aangeven dat zij niet goed kunnen overzien hoe het gebruik van de BRO binnen hun organisaties is. Zij schatten in dat dit nog te wensen over laat, evenals de betrokkenheid van management en bestuurders.

Nulmeting

In 2015/2016 is een eerste nulmeting gedaan. Uit dit onderzoek bleek dat de iets meer dan de helft van de respondenten niet op hoogte was van wat de BRO gaat inhouden voor hun organisatieonderdeel of organisatie. De meerderheid van de respondenten was het er wel mee eens dat zijn of haar organisatieonderdeel hulp nodig heeft bij de invoering van de BRO. Er was een grote behoefte is aan meer informatie en meer duidelijkheid over de BRO in de breedste zin van het woord.

Onderzoek 2019

Uit het vervolgonderzoek blijkt dat in 2019 de meeste bronhouders inmiddels (inhoudelijk) goed bekend met de BRO. Ze zijn tevreden over service en producten van de BRO. Grootste knelpunt in de huidige fase van implementatie is het bewustwordingsproces.