Media analyse 2015-2021

De BRO heeft onderzoeksbureau Monalyse opdracht gegeven om in beeld te brengen of de aandacht voor het onderwerp bodem en ondergrond vanaf 2015 tot nu is toegenomen.  Dat blijkt inderdaad het geval: er is nu meer dan 2 keer zoveel aandacht in de media voor dit onderwerp en dit blijft stijgen.

Aan de hand van een aantal vastgestelde zoektermen zijn online media in de periode van 7 jaar (2015-2021) geanalyseerd. Er is een geleidelijke toename te zien van het aantal nieuwsberichten over thema’s rondom de ondergrond: in Q1 2015 verschijnen er 2.602 nieuwsberichten, in Q4 2021 zijn dat er inmiddels 6.633. Dat worden er elk kwartaal gemiddeld 144 meer, dus de belangstelling stijgt nog steeds.

Waterstof en energietransitie meeste aandacht

Het onderwerp waterstof heeft de sterkste stijging in aantal gepubliceerde artikelen over de jaren 2015-2021. In 2015 was het onderwerp nog beperkt zichtbaar in de media met 304 artikelen, in 2021 is dit opgelopen tot
6 225 artikelen.

Een ander terugkerend thema is gaswinning in Groningen. De houding ten opzichte van gaswinning in Groningen wordt door de jaren heen steeds kritischer belicht. Vanaf 2019 schrijven de media veel over windmolens en windmolenparken. Er zijn hoopvolle berichten over de
mogelijkheden van wind en zonne-energie in de toekomst. Maar ook kritische noten over de locaties van onshore parken, omdat dit veel weerstand oproept bij omwonenden.

Verder wordt veel geschreven over stikstof. De laatste paar jaar is er toenemende aandacht  voor bodemdaling, verzakking van veengronden en het grondwaterpeil in verband met droogte en overstromingen.


Onderzoeksrapport

BRO media onderzoek