Ondergrond & jouw werk

Als beleidsmedewerker, projectleider of beheerder van overheid of bedrijf win jij - als het goed is - vaak gegevens in over de ondergrond. Voor het opstellen van beleid, het uitvoeren daarvan en voor beheer en  onderzoek.

De Nederlandse ondergrond wordt intensief gebruikt, voor bijvoorbeeld drinkwaterwinning, aardwarmte, ondergronds transport en delfstoffenwinning. De toestand van de ondergrond is ook van belang voor bovengrondse activiteiten zoals stedenbouw, woningbouw, energietransitie en de aanleg van infrastructuur.

Inwinnen en raadplegen BRO-gegevens

In onderstaande tabel en de VKA procesanalyse (pdf, 1.8 MB) vind je een indicatie van werkprocessen waarbij ondergrondgegevens uit 1 of meer BRO-domeinen nodig zijn. Dit geeft een indruk van de vakgebieden die moeten werken met de BRO.  Over het algemeen raakt een proces 5 of meer registratieobjecten in minimaal twee domeinen.

Dit overzicht is indicatief, het is gebaseerd op de input van 5 gemeenten.

Verantwoordelijkheid voor ondergrondgegevens

Iedere gemeente, provincie en waterschap en ook Rijkswaterstaat en de ministeries BZK, LNV, EZ zijn verantwoordelijk voor aanleveren aan de BRO van de ondergrondgegevens die in opdracht van hen zijn geleverd. Zij zijn bronhouder. Zij hebben daarom ook een BRO Coördinator.

De beheerder van de Landelijke Voorziening BRO draagt zorg voor de kwalitatieve registratie. Iedere 2 jaar wordt dit getoetst. De bronhouder levert de data aan en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de data. Bij het Bronhouderportaal BRO wordt getoetst aan de BRO standaarden. Bij een afwijking krijgt de bronhouder automatisch een terugmelding ter verificatie. Vervolgens wordt binnen 20 werkdagen de verificatie verwacht van de bronhouder. De BRO hanteert een hoge standaardisatiegraad voor de data. Zo wordt de LV BRO kwalitatief geborgd en verrijkt met steeds meer data.

Iedere bronhouder heeft een  BRO coördinator. Deze vormt de spil binnen de organisatie, werkprocessen en projecten.  Geef je opdracht voor sonderingen, grondwaterputten of grondboringen, laat het de BRO Coördinator weten. Leid je projecten in opdracht van de overheid: je moet deze gegevens gestandaardiseerd aanleveren.  Dit zal de opdrachtgevende overheid contractueel met jou regelen.