Instructie aanleveren (GAR)

Elk registratieobject heeft specifieke aandachtspunten om gegevens goed te kunnen registreren in de BRO. Raadpleeg daarom de handige links hiernaast en de aanvullende informatie, zoals de storymaps en het scopedocument. Bekijk ook de catalogus. Het helpt om een goed beeld te krijgen van Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR). Vervolgens kun je met je softwareleverancier aan de slag.

Gegevens voor de BRO moet je namelijk als brondocument aanleveren via het Bronhouderportaal. Je moet de gegevens dan aanbieden als ‘BRO-verzoek’. In onderstaande instructie beschrijven we hoe je zo’n BRO-verzoek maakt voor grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR) en/of hoe je jouw software kunt aanpassen.

Wat is een BRO-verzoek?

Een 'BRO-verzoek' bestaat uit het brondocument verpakt in een 'request'. Het brondocument is het document met de authentieke gegevens die geregistreerd worden in de landelijke voorziening BRO. Voor elk registratieobject staat in de bijbehorende catalogus waar die Schematische afbeelding van wat een BRO-verzoek isgegevens aan moeten voldoen. Vervolgens is het BRO-verzoek het bestand in IMBRO/XML-formaat dat het BRO-brondocument bevat en als verzoek wordt aangeboden in het Bronhouderportaal . Dit is ook wel de 'request'.

Stapsgewijs een BRO-verzoek maken

Er zijn voorbeelden van BRO-verzoeken.

Deze voorbeelden komen overeen met technische XML-berichtenschema's (XSD’s) . Je vindt daar generieke BRO schema’s (brocommon) en specifieke (GAR) schema’s (o.a. garcommon). Daarbij staat 'ds' voor dispatch en 'is' voor inname. Voor het aanleveren van gegevens heb je de is-schema's nodig.

In de Berichtencatalogus voor innamewebservice Grondwatersamenstellingsonderzoek vind je een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop je de gegevens van een grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR) kunt opnemen in een verzoek voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

De inhoud: het brondocument

Onderzoeksgegevens moeten omgezet worden naar een BRO-brondocument dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de BRO. Waar van toepassing moeten de onderzoeksgegevens nog aangevuld worden met (meta)gegevens om tot het vereiste kwaliteitsniveau te komen. Om onderzoeksgegevens om te zetten naar een BRO-brondocument kun je gebruikmaken van de gegevensstandaard:

  1. Catalogus Grondwatersamenstellingsonderzoek + aanvullende werkafspraak stoffenlijst + aanvullende werkafspraak in samenhang

Het resultaat is een BRO-verzoek (inclusief brondocument) dat aangeboden kan worden aan het Bronhouderportaal.

Met de validatieservice kun je jouw BRO-verzoek testen. Herstel vervolgens de geconstateerde fouten, voordat je de gegevens aanlevert via het Bronhouderportaal.

Geautomatiseerd gegevens aanleveren

Het is ook mogelijk om de gegevens als 'BRO-verzoek' geautomatiseerd aan te leveren via het Bronhouderportaal. Volg daarvoor de instructie in de online API documentatie van het Bronhouderportaal.

Correctieverzoek

Is er sprake van een foute levering en zijn jouw gegevens geregistreerd in de landelijke voorziening BRO? Het is mogelijk om de gegevens te corrigeren door het maken van een BRO-verzoek en dat aan te bieden aan het Bronhouderportaal. Volg daarvoor dezelfde stappen als voor het aanleveren van gegevens. Ook in dit geval moet er een BRO-verzoek gemaakt worden. Omdat het nu gaat om een correctieverzoek, is de ‘request’ correctie. In de berichtencatalogus staat welke gegevens opgenomen moeten worden in het correctieverzoek. Lever vervolgens het correctieverzoek aan via het Bronhouderportaal.

Heb je een dubbele levering gedaan? Neem dan contact op met de Servicedesk.