Eerste GAR-gegevens aangeleverd!

Gepubliceerd 29 november 2022

Ingenieursbureau Sweco heeft voor de provincie Utrecht de eerste Grondwatersamenstellingsonderzoeken (GAR) geleverd aan de BRO. Al snel volgden Overijssel en Noord-Brabant. Uiteindelijk zullen er vanuit de provincies 1,5 miljoen gegevens geleverd worden vanuit 40.000 monsters.

Janco van Gelderen, BRO-coördinator en meetnetbeheerder grondwaternetten bij de provincie Utrecht en procesleider grondwater bij het Informatiehuis Water, is blij met het resultaat. “Bij deze mijlpaal zijn veel partijen betrokken”, zegt hij. “We zijn allereerst Marc Vissers van Sweco veel dank verschuldigd voor al het voorwerk. Mijn collega Eddie Poppe heeft het Bronhouderportaal ingeregeld. Het Informatiehuis Water heeft de AQUO-lijsten (chemische stoffenlijsten) afgestemd en data gebundeld en die zijn vervolgens gecontroleerd volgens het kwaliteitsprotocol van provincies en RIVM. De provincie Zeeland heeft de scripts gemaakt voor omzetting naar een xml-formaat, zodat de data aan de BRO geleverd kunnen worden. En ik heb vervolgens samen met Eddie de datasets vanuit Utrecht in het bronhouderportaal gecontroleerd, geaccordeerd en doorgeleverd.”

Gezamenlijk project

Marc Vissers is senior adviseur waterkwaliteit en geohydrologie bij Sweco. Sweco doet dit voor alle provincies gezamenlijk, behalve Zeeland die zelf zal aanleveren. “De informatie uit alle provinciale meetnetten voor grondwaterkwaliteit zijn 2 jaar geleden samengevoegd bij het Informatiehuis Water”, legt Marc uit. “We hebben in 2019 al gekeken of die compleet zijn en hebben de fouten eruit gehaald. In 2021 hebben we deze gegevens omgezet in GAR-xml’s, zodat ze in de BRO kunnen worden gestopt. Daarbij hebben we gebruikgemaakt van de scripts van Zeeland. Bij de vertaling naar xml hebben we een BRO-ID gekoppeld aan putten, stoffenlijsten gekoppeld en de BRO-stoffenlijsten uitgebreid.”

Aanleveren

We hebben nu in elke provincie nog wel een paar putten die er nog niet instaan omdat ze nog geen BRO-ID hebben en er zijn sommige bijzondere stoffen die nog niet in de BRO-lijst staan. Dat laatste moet nog opgelost worden. Als provincies SWECO machtigen, maken we een zipfile van maximaal 1.000 monsters en die zijn binnen een minuut geupload. Als een provincie deze levering dan controleert en doorlevert in het bronhouderportaal,  staan ze de volgende dag in de BRO. Binnenkort volgen provincies Flevoland en Noord-Holland. Ook zal het RIVM zelf de gegevens van het Landelijk Grondwaterkwaliteitsmeetnet (LMG) gaan leveren.”

Janco: “Aanleveren gaat nu goed, de ‘proof of the pudding’ is geslaagd. Nu kunnen andere provincies volgen. De volgende stap is goed kijken hoe het voor iedereen makkelijk gemaakt kan worden om deze data weer eenvoudig uit de BRO te halen om te benutten voor bijvoorbeeld studies.

GAR-levering in BROloket.