Aanleveren via het LGR: hoe werkt dat?

Het Landelijk Grondwater Register (LGR) speelt een belangrijke rol bij het aanleveren van gegevens van het domein Grondwatergebruik. Hoe gaat dat en wat wordt van bronhouders verwacht?

De wettelijke plicht voor het domein Grondwatergebruik is ingegaan per 1 juli 2022. In het domein Grondwatergebruik gaat het om 2 registratieobjecten: Grondwatergebruiksysteem (GUF) en Grondwaterproductiedossier (GPD). Via het wettelijk kader is vastgelegd welk bestuursorgaan verantwoordelijk is voor die gegevens in de BRO.

Het LGR regelt aanleverplicht bij BRO

Alle grondwaterontrekkings- en infiltratie-inrichtingen die met een vergunning gerealiseerd zijn of die meldingsplichtig zijn, worden geregistreerd in het Landelijk Grondwater Register ofwel het LGR. Het LGR wordt aangepast, zodat de gegevens vanuit het LGR geregistreerd kunnen worden bij de BRO. Bronhouders hoeven die gegevens niet apart aan te leveren aan de BRO; dit verloopt via LGR. Het LGR voedt ook automatisch de WKO-tool met de gegevens van de BRO. Via het LGR vind je de verdere informatie over het aanleveren bij het LGR van deze gegevens die ook naar de BRO gaan.

Handig om te weten

Allereerst moet éénmalig toestemming worden gegeven aan BIJ12/GBO/LGR om deze gegevens namens het bevoegd gezag door te geven. Hierover zijn alle huidige gebruikers van het LGR al geïnformeerd. Zij hebben voor 15 juni 2022 aan moeten geven als ze geen toestemming geven.

Vanuit het wettelijk kader is bepaald wat onder Grondwatergebruik valt. Zo horen een bronbemaling en put voor bluswater er wel bij, maar bijvoorbeeld een grondwaterdrainagesysteem van de gemeente niet. Een drainage is geen onttrekking in de zin van de Waterwet.

Uiteraard wordt het LGR aangepast op de BRO-staandaard voor de gegevens van Grondwatergebruik. In sommige gevallen moet je dus extra gegevens aanleveren. Zo moeten voor gesloten bodemenergiesystemen (GBES) nu ook de gegevens van individuele lussen worden geregistreerd. Hiervoor worden de indieningsvereisten in het BAL aangepast en tot die tijd wordt dat opgelost via de HUM/BUM handreikingen en BRL's bodemenergie.

Wat verandert bij het LGR?

Als je al werkt met het LGR, dan zul je merken dat dus een aantal invoervelden is toegevoegd om te voldoen aan de BRO. Daarnaast zijn er met name achter de schermen aanpassingen. Zo werkt het LGR aan de verdere beveiliging, het gebruiksgemak, het verwerken van lijnen en vlakken en het verwerken van bulkgegevens. En zodra bij de BRO gegevens van Grondwatergebruik gecorrigeerd kunnen worden, dan wordt dat ook mogelijk bij het LGR. Verder staat twee belangrijke gebruikerswensen op de backlog: het verwerken van bulkleveringen en het kunnen koppelen van het LGR aan zaaksystemen. Ook dat is iets waar het LGR aan gaat werken.Uiteindelijk worden natuurlijk ook archiefgegevens die vallen onder Gondwatergebruik vanuit het LGR naar de BRO gemigreerd.

Omgevingsdiensten en RUD's

Voor bestaande gebruikers van het LGR verandert er eigenlijk niet veel. Voor omgevingsdiensten en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) is dat mogelijk anders. We kunnen ons voorstellen dat er omgevingsdiensten en RUD's zijn die nog niet werken met het LGR of de BRO. Neem dan contact op met het LGR voor verdere informatie over het gebruik van het Landelijk Grondwater Register. Of bel de BRO Servicedesk met vragen over de Basisregistratie Ondergrond.

Kortom, wat vooral nieuw is, is dat de gegevens automatisch vanuit het LGR worden doorgeleverd aan de BRO. Dat is wel zo makkelijk. Aanleveren via het Bronhouderportaal is weliswaar mogelijk, maar dan komen de gegevens niet in de WKO-tool.


Contact LGR

Werk je nog niet met het LGR of heb je vragen over het LGR?

Mail naar lgr@gbo-provincies.nl of bel 085 - 486 22 22.