Instructie aanleveren (CPT)

Elk registratieobject heeft specifieke aandachtspunten om het goed te kunnen registreren in de BRO. Raadpleeg daarom de handige links hiernaast en de aanvullende informatie van geotechnisch sondeeronderzoek (CPT), zoals de beslisboom. Het helpt om een goed beeld te krijgen of je gegevens op moet of mag slaan in de BRO. Bekijk ook de catalogus. Vervolgens kun je met jouw softwareleverancier aan de slag.

Gegevens voor de BRO moet je namelijk als brondocument aanleveren via het Bronhouderportaal. Je moet de gegevens daar aanbieden als ‘BRO-verzoek’. In onderstaande instructie beschrijven we hoe je zo’n BRO-verzoek maakt voor geotechnisch sondeeronderzoek (CPT) en/of hoe je jouw software kunt aanpassen.

Wat is een BRO-verzoek?

Een 'BRO-verzoek' bestaat uit het brondocument verpakt in een 'request'. Het brondocument is het document met de authentieke gegevens die geregistreerd worden in de landelijke voorziening BRO. Voor elk registratieobject staat in de bijbehorende catalogus waar die Schematische afbeelding van wat een BRO-verzoek isgegevens aan moeten voldoen. Vervolgens is het BRO-verzoek het bestand in IMBRO/XML-formaat dat het BRO-brondocument bevat en als verzoek wordt aangeboden in het Bronhouderportaal . Dit is ook wel de 'request'. Bij geotechnisch sondeeronderzoek maken we bij het aanleveren onderscheid tussen een registratieverzoek en een correctieverzoek.

Stapsgewijs een BRO-verzoek maken

Er zijn voorbeelden van BRO-verzoeken.

Deze voorbeelden komen overeen met de technische XML-berichtenschema's (XSD’s).

Daarnaast zijn er meer de meer generieke BRO schema's:  'brocommon' en 'cptcommon'.

Het is ook mogelijk om dit te bereiken op basis van de praktische tooling die beschikbaar is gesteld via GitHub (zie onderaan deze pagina).

In de Koppelvlakbeschrijving CPT inname en het Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek vind je een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop je de gegevens over een geotechnisch sondeeronderzoek (CPT) kunt opnemen in een verzoek voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Weliswaar hoef je voor het Bronhouderportaal geen koppelvlak met SOAP te realiseren, de koppelvlakbeschrijving van de landelijke voorziening BRO bevat alle attributen uit de catalogus in IMBRO/XML-formaat om je op weg te helpen. Ook staat in de bijlage van de koppelvlakbeschrijving een praktische codelijst.

De inhoud: het brondocument

Onderzoeksgegevens moeten omgezet worden naar een brondocument dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de BRO. Mogelijk moeten de onderzoeksgegevens nog aangevuld worden met (meta)gegevens om tot het vereiste kwaliteitsniveau te komen. Om dit te bereiken kun je gebruikmaken van de praktische tooling die beschikbaar is gesteld via GitHub (zie onderaan deze pagina) of de gegevensstandaard:

  1. Catalogus Geotechnische sondeeronderzoek (informatiemodel)

Het resultaat is een BRO-verzoek (inclusief brondocument) dat aangeboden kan worden aan het Bronhouderportaal.

Met de validatieservice kun je jouw BRO-verzoek testen. Herstel vervolgens de geconstateerde fouten, voordat je de gegevens aanlevert via het Bronhouderportaal.

Geautomatiseerd gegevens aanleveren

Het is ook mogelijk om de gegevens als 'BRO-verzoek' geautomatiseerd aan te leveren via het Bronhouderportaal. Volg daarvoor de instructie in de online API documentatie van het Bronhouderportaal.

Extra tooling via GitHub

Op GitHub kun je gebruikmaken van de volgende mogelijkheden specifiek gericht op geotechnisch sondeeronderzoek:

  • Spreadsheet met de GEF-mapping om je op weg te helpen met het maken van een BRO-brondocument. Je kunt met de spreadsheet een GEF-bestand mappen op IMBRO en IMBRO/A.
  • Handreiking voor het omzetten van GEF-CPT report naar IMBRO-XML.
  • Open source code om eventueel zelf een GEF-converter te maken. Deze code ondersteunt de BRO XSD schema’s.

NB: Fugro en Wiertsema hebben met deze open source code in opdracht van Geonovum een GEF-converter ontwikkeld. De GEF-converter is gratis beschikbaar voor iedereen die deze wil gebruiken. Deze GEF-converter wordt niet langer actief ondersteund.

Correctieverzoek

Is er sprake van een foute levering en zijn jouw gegevens geregistreerd in de landelijke voorziening BRO? Met een correctieverzoek is het mogelijk om de gegevens aan te passen. Volg daarvoor dezelfde stappen als voor het aanleveren van gegevens en bekijk het voorbeeld. Ook in dit geval moet er een BRO-verzoek gemaakt worden. Omdat het nu gaat om een correctieverzoek, is de ‘request’ correctie. In het innamehandboek staat welke gegevens opgenomen moeten worden in het correctieverzoek. In de koppelvlakbeschrijving staan verdere XML-aanwijzingen. Lever vervolgens het correctieverzoek aan via het Bronhouderportaal.

Heb je een dubbele levering gedaan? Neem dan contact op met de Servicedesk.