Modellen gebruiken

Om u op weg te helpen met het gebruik van de BRO-modellen hebben we hier een aantal belangrijke punten en praktische tips voor u op een rij gezet

Welke modellen

Op dit moment zijn 5 modellen opgenomen in de BRO. Elk model heeft z’n eigen kenmerken en gebruiksmogelijkheden. Raadpleeg de planning om te zien welke modellen later nog worden toegevoegd. In de Basisregistratie Ondergrond worden 4 typen modellen opgenomen:

  • Geomorfologische  modellen: visualiseren vormen van het landschap: Geomorfologische Kaart
  • Bodemkundige modellen: visualiseren specifieke bodemkundige eigenschappen: Bodemkaart, GeoTOP
  • Geologische modellen: visualiseren specifieke geologische eigenschappen: Digitaal Geologisch Model (DGM)
  • Hydrogeologischemodellen: visualiseren specifieke hydrogeologische eigenschappen: REGIS II en Model Grondwaterspiegeldiepte

Modellen online bekijken

Er zijn twee mogelijkheden om de modellen te bekijken: BROloket en PDOK-viewer.

BROloket

Op BROloket kunt de modellen direct gebruiken. Via de kaart kunt u per model selecties maken en details bekijken. Ook is het mogelijk om van bepaalde gebieden bijvoorbeeld dwarsdoorsnedes te maken en direct te bekijken. Om u op weg te helpen vindt u op BROloket bij 'Help' een handleiding: Snelstart en op de pagina ‘Toelichting’ op BROloket staat meer informatie per model.

PDOK Viewer

Met de PDOK Viewer kunt u de Bodemkaart en de Geomorfologische kaart  van Nederland bekijken; de andere BRO-modellen zijn niet via de PDOK Viewer beschikbaar maar wel in BROloket. In de PDOK Viewer is het mogelijk om tegelijkertijd ook andere datasets van PDOK te activeren.

Model downloaden voor uw eigen applicatie

Via BROloket en PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) kunt u de BRO-modellen downloaden. Er zijn ook extra handleiding hoe u de Bodemkaart (pdf, 808 kB) en de Geomorfologische kaart (pdf, 789 kB) in uw eigen GIS-applicatie kunt gebruiken.

BROloket

Op BROloket kan dat met de download-knop aan de rechterkant op de kaart. U ontvangt dan van het volledige model de modelgegevens in ArcGIS-formaat. U kunt ook kiezen uit 1 of meerdere 3D-visualisaties van SubsurfaceViewer-kaartbladen (inclusief handleiding en de SubsurfaceViewer) van de modellen DGM, REGIS II en GeoTOP. De Bodemkaart en de Geomorfologische kaart van Nederland zijn via BROloket als GeoPackage beschikbaar.

PDOK

Bij PDOK kunt u bij 'Datasets' de BRO-modellen downloaden. U vindt ze in de catagorie 'Geo Wetenschappelijke Data'. Alle modellen kunt u als Atomfeed downloaden. De  Bodemkaart en de Geomorfologische kaart van Nederland zijn bij PDOK ook als WMS beschikbaar. De datasets van PDOK zijn geschikt om in uw eigen GIS-applicatie te gebruiken.

Welke toepassingen?

De toepassingen van BRO-modellen zijn talrijk. Deze VKA Procesanalyse van gemeenten (pdf, 1.8 MB) geeft een indicatie bij welke toepassingen en programma’s van de gemeenten de BRO-modellen een rol kunnen spelen.  Laat u ook inspireren door voorbeelden uit de praktijk en BRO en de bronnen (pdf, 227 kB).

De modellen vormen een basis en kunnen bijvoorbeeld in een eigen applicatie verder aangevuld worden met andere gegevens. Voor lokale vraagstukken kunnen de modellen als raamwerk gebruikt worden om vervolgens meer detail aan te brengen.

Expertise nodig

De modellen zijn schematische weergaves van de werkelijkheid: zij geven een voorspelling van de opbouw van de bodem; het is niet een exacte weergave van de werkelijkheid. Het vraagt dan ook de nodige expertise om de modellen op de juiste wijze te interpreteren en toe te passen.


Verplicht gebruik

Bronhouders zijn verplicht om BRO-gegevens en de BRO-modellen te gebruiken. Bronhouders kunnen dat contractueel vastleggen in hun uitbestedingscontract. Wat betreft het aanleveren van nieuw ingewonnen gegevens bij het Bronhouderportaal, kunnen de voorbeelden van contractafspraken van Rijkswaterstaat behulpzaam zijn.

Help de modellen te verbeteren

Doe een terugmelding als u twijfelt over een bepaald aspect van een model. De terugmelding kan dan in een volgende release van het model verwerkt worden. Tot die tijd staat de terugmelding geregistreerd bij het model. De lijst met actuele terugmeldingen staat op BROloket.