BRO Loket (DINO)

Er zijn drie mogelijkheden om gegevens die in de Landelijke Voorziening BRO geregistreerd zijn op te vragen. Een daarvan is via het BRO Loket, nu nog DINOloket.

Op DINOloket van Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, kunt u gratis gegevens van de ondergrond bekijken en aanvragen. Die gegevens zijn afkomstig uit zowel de database van de BRO als de database van DINO (Data Informatie Nederlandse Ondergrond). Gegevens die geregistreerd worden in de BRO, zijn een dag later opvraagbaar via DINOloket. DINOloket is vooral geschikt voor gebruikers die interactief BRO-gegevens willen zoeken, in detail willen bekijken en opvragen. Aanmelden bij de BRO is voor DINOloket niet nodig.

Het Loket

Dit loket bestaat uit een viewer waarmee zowel BRO en DINO gegevens bekeken kunnen worden, en waarmee gegevens gedownload kunnen worden. U kunt de gegevens geografisch en inhoudelijk selecteren. Het loket heeft ook de mogelijkheid om gegevens te visualiseren en te downloaden. Het biedt ook specifieke functionaliteit op modellen voor het maken van bijvoorbeeld dwarsdoorsnedes. Daarnaast ondersteunt de viewer bij de uitgifte, afhankelijk van het object ook mogelijke andere formaten dan het XML formaat (bijvoorbeeld GEF formaat voor geotechnische sonderingen).

Op dit moment heet dit loket DINOloket (www.dinoloket.nl). In januari 2020 wordt het DINOloket omgedoopt naar BRO Loket. Het BRO (DINO) Loket bevat momenteel nog gegevens die zowel uit de bestaande DINO als de nieuwe BRO database komen. De BRO data is wel apart gemarkeerd en herkenbaar. De informatie die uit DINO komt is informatie die:

  • Mogelijk in de toekomst in de BRO wordt opgenomen als het RO in werking treedt.
  • Niet voldoet aan de wettelijke BRO eisen maar wel hergebruikswaarden heeft (denk aan images van sondeergrafieken).
  • Niet in de BRO opgenomen wordt omdat de informatie niet benoemd is als BRO object.

Gedurende het programma BRO zullen steeds meer gegevens in DINO gemigreerd worden naar de BRO database. Niet alles kan worden gemigreerd, het is nog niet duidelijk wat er met de gegevens gebeurt die in de DINO database achterblijven.

Gebruik in de praktijk

Toegang tot het BRO (DINO) Loket is een webapplicatie en bereikbaar via de url www.dinoloket.nl. Primaire doelgroep zijn inhoudelijk deskundigen uit het werkveld ondergrond.