BRO nieuwsbrief maart

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Milieukwaliteit in de BRO biedt kansen!
  • Van duimstok naar database bij RWS
  • Eerste LGR-levering aan de BRO
  • Scopedocument Milieukwaliteit vastgesteld
  • Heel Nederland stap voor stap in GeoTOP
  • Publieke consultatie catalogi Grondwatermonitoring

Milieukwaliteit in de BRO biedt kansen!

milieukwaliteit-bodem-od-nzkg

Momenteel wordt intensief gewerkt aan alle voorbereidingen om informatie over de milieukwaliteit op te kunnen nemen in de BRO. Michiel Eijndhoven, senior adviseur Bodem bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, is een oude rot in het vak en vertelt over zijn ervaringen in dit werkveld: “In ons gebied liggen ongeveer 20.000 locaties waar onderzoek is uitgevoerd met een geschatte waarde van zo’n 60 miljoen euro. Er is dus al heel veel bekend over de bodemkwaliteit. Wij hebben altijd gevonden dat het belangrijk is dat die gegevens voor iedereen toegankelijk zijn en hergebruikt worden. Het is dan ook fijn dat er met de BRO nu een wettelijke basis voor is. Wij zijn alvast aan de slag gegaan, zodat we straks rustig het proces kunnen inrichten.”

Van duimstok naar database

Ook bij Rijkswaterstaat wordt hard gewerkt aan de BRO. Door de onderhoudsopgave van RWS en thema’s als klimaatverandering, neemt ook daar het belang van grondwaterdata toe. Voormalig geohydroloog bij RWS Harry van Manen en ecohydroloog Jos von Asmuth leggen uit hoe belangrijk aanleveren en gebruiken van grondwatergegevens is en welke kansen dat biedt.

Feest: eerste LGR-levering aan de BRO

Taartmoment koppeling LGR-BRO

BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de gezamenlijke provincies, heeft een koppeling gemaakt van het Landelijk Grondwater Register (LGR) naar de BRO. Daarmee zijn vorige week de eerste objecten voor Grondwatergebruikssystemen geregistreerd in de BRO. Dat is een belangrijke mijlpaal voor dit domein en voor alle bevoegd gezagen die hun gegevens registeren in LGR. Na deze eerste levering komen binnenkort de gegevens van zo’n 16.000 objecten in de BRO. Ook worden verdere technische stappen gezet, zodat ook historische gegevens uit het LGR naar de BRO geconverteerd kunnen worden.

Scopedocument Milieukwaliteit vastgesteld

Ook voor het nieuwe BRO-domein Milieukwaliteit leggen we bij het programma BRO kaders en uitgangspunten vast. Denk aan inhoudelijke keuzes voor de registratieobjecten en het vastleggen van relaties met bestaande normen en systemen. Dit wordt gedaan met een scopedocument, dat nu is vastgesteld door de programmastuurgroep van de BRO. Roeland Heuff, projectleider standaardisatie Milieukwaliteit bij de BRO, ziet het document als belangrijke stap: “Het scopedocument geeft ons bij het agile werken heldere kaders en onze stakeholders kunnen duidelijk zien hoe dit aansluit op hun eisen en wensen.”

Heel Nederland stap voor stap in GeoTOP

zeeland_goeree_overflakkee_stratigrafie_3

De Geologische Dienst Nederland heeft de gebieden Zeeland en Goeree-Overflakkee in het BRO-model GeoTOP, geheel vernieuwd. Dit zijn de twee oudste modelgebieden, die met de update ook aan de kwaliteitseisen van de BRO voldoen. Deze zomer nog wordt het model uitgebreid met Zuidwest Flevoland. Intussen is ook gestart met de modellering van het IJsselmeergebied en Oost-Nederland. Zo biedt GeoTOP straks voor heel Nederland waardevolle informatie voor iedereen die zich bezighoudt met vraagstukken waarbij de ondiepe ondergrond een rol speelt.

Publieke consultatie 7 catalogi

Op maandag 27 maart is de publieke consultatie gestart van 2 catalogi binnen het domein Grondwatermonitoring. Dit is een aanvulling op de consultatie van de 5 catalogi die startte op 24 februari. Het doel van deze consultaties is het juridisch vastleggen van werkafspraken en wijzigingen die al in productie staan. Wij zijn benieuwd naar jouw mening over de aanpassingen.

Archiefgegevens? Even bellen!

De Basisregistratie Ondergrond is blij met archiefgegevens. Wel vragen we dataleveranciers om vooraf even te bellen met de Servicedesk. Daarmee kunnen we teleurstellingen en wachtrijen voorkomen.

BRO op Symposium Bodem Breed

bodembreed-symposium

Het kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes, maar hoe pakken we dit aan? Kan goed bodembeheer en -beleid ons helpen bij de opgaven in de fysieke leefomgeving? Tijdens het Symposium Bodem Breed gaan bodem- en ondergrond-professionals hierover in gesprek. Er zijn sessies in diverse vormen onder maar liefst 9 thema’s. Het programma BRO vertelt meer over de ontwikkelingen in het bodeminformatiebeheer die samenhangen met de Omgevingswet en de BRO. Dat doen we samen met SIKB, Milieudienst Rijnmond, Omgevingsdienst NZKG en softwareleverancier Visma.

BRO'tje 20 april

Leidingen, onder de grond rotterdam

De ondergrond van de stad Rotterdam is vol. Daarom vindt de gemeente Rotterdam het belangrijk de ondergrond goed in beeld te houden. Het Leidingenbureau van de gemeente weet wat in de grond zit en hoe die ondergrond ingericht is en zou moeten worden. In dit BRO’tje vertelt Wim Noordhof meer over de opgaven en werkwijze in Rotterdam. Hij laat zien wat de rol van de registratie van kabels en leidingen is bij het proces van inrichting van de ondergrond. En hij legt uit hoe gewerkt wordt met de Leidingenverzamelkaart.

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Via het LGR worden mijn gegevens aangeleverd: hoe controleer ik dat in het Bronhouderportaal?

Als je de gegevens in het kader van een vergunning voor Grondwatergebruik rechtstreeks aanlevert bij het Landelijk Grondwater Register (LGR), dan heb je het Bronhouderportaal niet nodig. Het LGR zorgt dat de gegevens aangeleverd worden bij de BRO. Je hoeft dan dus geen gegevens te controleren in het Bronhouderportaal.

2. Hoe ga je om met ontbrekende informatie bij het aanleveren van archiefgegevens aan de BRO?

Je levert de gegevens aan volgens het IMBRO/A kwaliteitsregiem in plaats van IMBRO. De BRO voert dan bij historische gegevens een minder strenge controle uit. Bij IMBRO/A mogen bijvoorbeeld bepaalde gegevens ontbreken of als ‘onbekend’ geregistreerd worden. Lees meer hierover in het uitgebreide antwoord.

3. Wat is het verschil tussen kenset (geopackages) en volledige set en wat kun je ermee?

Via de GeoServices van PDOK kun je BRO-gegevens opvragen als WMS of ATOM. Via de WMS krijg je alleen de kenset. De kenset bevat alleen de basisinformatie. Met de kenset kun je alleen bepalen waar welke informatie beschikbaar is. Wil je de volledige datasets? Download dan de Atom-feeds van PDOK. Wil je op een andere manier BRO-gegevens raadplegen? Gebruik dan de REST uitgifteservices of bekijk de gegevens direct op BROloket.

BRO Ondersteuning

Kun je niet vinden wat je zoekt of loop je vast? De Servicedesk helpt je graag bij het beantwoorden van alle BRO-vragen - niet alleen de technische. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

Wist je dat...

  • Er een nieuwe geologische kaart van Nederland is met ook het Caribisch deel van het Koninkrijk?
  • Het kabinet een Landelijke Maatlat heeft gemaakt voor klimaatadaptief en groen bouwen?
  • Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen antwoorden hebben gegeven op Kamervragen over de brief 'Water en Bodem sturend'?

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse (online) bijeenkomsten om bij te praten, jouw feedback te krijgen en samen te werken. We zien je graag bij een van onze bijeenkomsten!

Op de kalender in april:

Volg jij ons al op LinkedIn?

BRO LinkedIn

Via onze LinkedIn-pagina blijf je gemakkelijk op de hoogte van de laatste updates!

Je bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.