BRO op Symposium Bodem Breed

Gepubliceerd 21 maart 2023

Het kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes, maar hoe pakken we dit aan? Kan goed bodembeheer en -beleid ons helpen bij de opgaven in de fysieke leefomgeving? Tijdens het Symposium Bodem Breed gaan bodem- en ondergrond-professionals hierover in gesprek. Er zijn sessies in diverse vormen onder maar liefst 9 thema’s. Het programma BRO vertelt meer over de ontwikkelingen in het bodeminformatiebeheer die samenhangen met de Omgevingswet en de BRO. Dat doen we samen met SIKB, Milieudienst Rijnmond, Omgevingsdienst NZKG en softwareleverancier Visma.

Workshop BRO

Twee belangrijke ontwikkelingen gaan het bodeminformatiebeheer zoals we dat gewend zijn in Nederland veranderen. Allereerst moet de komst en de Omgevingswet en het DSO ervoor zorgen dat burgers en bedrijven beter toegang krijgen tot bodeminformatie wanneer er plannen zijn voor activiteiten in de leefomgeving. Ten tweede moet de Basisregistratie Ondergrond (BRO) ervoor zorgen dat er veel meer hergebruik van bodemdata mogelijk is dat tot nu toe. Beide ontwikkelingen vragen een professioneler bodeminformatiebeheer en een betere data-uitwisseling.

In deze sessie word je geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en gaan we het gesprek aan:

  • De nieuwe rol van het bodeminformatiesysteem onder de Omgevingswet - Mariëlle de Kok (DCMR) en Michiel Eijndhoven (OD NZKG)
  • Ontwikkelingen en vraagstukken rond de opname van milieukwaliteit in de BRO - Roeland Heuff (SIKB)
  • Het BIS klaarstomen voor de toekomst - Marie-Claire Eichhorn (Visma)

Deelname

Het symposium vindt plaats op donderdag 13 april in het stadhuis van Arnhem. Je kunt je nog aanmelden via de website van Bodem Breed.

BodemBreed Symposium