Feest: eerste LGR-levering aan de BRO

Gepubliceerd 28 maart 2023

BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de gezamenlijke provincies, heeft een koppeling gemaakt van het Landelijk Grondwater Register (LGR) naar de BRO. Daarmee zijn vorige week de eerste objecten voor Grondwatergebruikssystemen geregistreerd in de BRO. Dat is een belangrijke mijlpaal voor het domein grondwatergebruik en voor alle bevoegd gezagen die hun gegevens registeren in LGR. Na deze eerste levering komen binnenkort de gegevens van zo’n 16.000 objecten in de BRO. Ook worden verdere technische stappen gezet, zodat ook historische gegevens uit het LGR naar de BRO geconverteerd kunnen worden.

Taartmoment koppeling LGR-BRO
Om te vieren dat de koppeling LGR-BRO is gemaakt, was er taart voor alle direct betrokkenen. Op de foto v.l.n.r. Arno Severrien – LGR Scrummaster, Huub Verresen – voorzitter werkgroep LGR, Megan Wouters -Ketentestmanager BRO, Henk Boer – Informatieanalist LGR, Remco Schipper – Functioneel beheerder LGR, Tim Tetterode – Functioneel beheerder LGR, Sytske Postma – Provinciaal BRO-coördinator BIJ12, Erik Simmelink - Informatiemanager Grondwater BRO.

De eerste LGR-levering markeert het begin van de registratie van alle vergunnings- of meldingsplichtige vormen van grondwatergebruik, grondwateronttrekkingen en infiltraties en bodemenergiesystemen (tot 500 meter) in de BRO. Omdat het drukker wordt in de ondergrond is dat belangrijk. De BRO laat dan ook zien waar welke systemen in de grond zitten die grondwater gebruiken.

Rol van het LGR

Het LGR speelt bij het aanleveren van deze gegevens van grondwatergebruik aan de BRO een belangrijke rol. Op de LGR-pagina van de BRO wordt uitgelegd hoe dat zit en wat handig is om te weten als je ook gegevens hebt van Grondwatergebruiksystemen. Aanleveren via het Bronhouderportaal kan ook, maar die gegevens komen dan niet automatisch in de WKO-tool.

Bekijk de gegevens

Je kunt de eerste gegevens van Grondwatergebruiksystemen (GUF) opvragen via de publieke REST-services van GUF. Je kunt deze GUF-gegevens natuurlijk ook bekijken en downloaden op BROloket.