Ketendag 13 april

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

Programma

11.00 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens deze ketendemo BRO laten we de technische resultaten van de afgelopen periode zien en is er ruimte voor jullie feedback. We gebruiken die graag voor het verbeteren van onze producten.

Deze keer staan centraal het domein Grondwatergebruik en PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart):

  • recent zijn de eerste gegevens van Grondwatergebruiksystemen en Grondwaterproductiedossiers opgenomen in de BRO. Bij12 zal laten zien hoe deze gegevens vanuit het Landelijk Grondwater Register zijn aangeleverd;
  • het Kadaster heeft de PDOK-webpagina's, waarop de BRO-gegevens worden aangeboden, geoptimaliseerd. Deze worden in een demo getoond (zie ook Demo BROloket 16 maart 2023 uit de vorige Ketendemo).

Tot slot gaan we in op de roadmap van de BRO, die wordt aangepast naar aanleiding van de uitgevoerde kwartaalplanning.

Voor wie?

De ketendemo is voor iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.

14.00 - 15.00 uur | Sprintreview Milieukwaliteit

We werken iteratief aan de registratieobjecten voor Milieukwaliteit in de BRO. Na iedere sprint laten we graag zien waar we met het team en mensen uit het veld aan gewerkt hebben. Ook ontvangen we graag jullie feedback op dat wat we voorleggen.

In deze sprintreview praten we je bij over de voortgang van de registratieobjecten 'SAD (Milieuhygiënisch bodemonderzoek)' en 'SLD (Overheidsbesluit bodemverontreiniging)' en de antwoorden die we voorstellen op enkele ontwerpvraagstukken.

Voor wie?

Deze sprintreview is voor iedereen die actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van data over de milieukwaliteit van de ondergrond: gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, netbeheerders, rijksdiensten, adviesbureaus en andere betrokkenen bij ruimtelijke ontwikkelingen en het milieudomein.

Aanmelden

Aanmelden voor de Ketendemo en/of de Sprintreview Milieukwaliteit van 13 april kan tot uiterlijk dinsdag 11 april. Je ontvangt een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Vaste gast worden van de Sprintreview Milieukwaliteit kan ook. Je krijgt dan automatisch elke maand de link in je mailbox om aan de sessie deel te nemen.

Aanmeldformulier vaste gast sprintreviews Milieukwaliteit