BRO nieuwsbrief november

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Eerste GAR-levering
  • Samenwerking Milieukwaliteit 'grondig' gestart
  • Eerste sprintreview Milieukwaliteit
  • Terugblik live Ketendag

Eerste GAR-gegevens aangeleverd!

Ingenieursbureau Sweco heeft voor de provincie Utrecht de eerste Grondwatersamenstellings-onderzoeken (GAR) geleverd aan de BRO. Al snel volgden Overijssel en Noord-Brabant. Uiteindelijk zullen er vanuit de provincies 1,5 miljoen gegevens geleverd worden vanuit 40.000 monsters.

Grondige start samenwerking Milieukwaliteit

De tweede fase van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) is ‘grondig’ gestart!  Met een kleine nacontrole van milieukwaliteitsonderzoek in Zaandijk bezegelden de partijen BRO, SIKB, Geonovum en TNO hun samenwerking. Op 1 november zijn de werkzaamheden rond het opnemen van Milieukwaliteit in de BRO officieel begonnen.

Eerste sprintreview Milieukwaliteit

Het team standaarden is gestart met de standaardisering die nodig is voor het nieuwe domein Milieukwaliteit. Het team werkt iteratief (agile) en laat graag na iedere sprint zien waaraan gewerkt is. Ook vinden we het fijn als je meedenkt. Dat gebeurt in de sprintreviews. Opname en presentaties kun je terugvinden op onze website. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan. Vaste gast worden kan ook.

Werkafspraken verwerkt

De werkafspraken van 4 registratieobjecten zijn verwerkt in de catalogi. Het gaat om onvolkomenheden die direct actie vereisten en destijds zijn vastgelegd in werkafspraken. Door de catalogi hierop bij te werken, krijgen ze per 1 januari 2023 een formeel juridische status. Dit heeft geen gevolgen voor wat er nu in productie staat. Het is geheel in lijn met hoe deze registratie objecten nu vastgelegd en uitgegeven worden in de BRO.

eHerkenning Bronhouderportaal

Gebruikers van het BRO Bronhouderportaal die inloggen met eHerkenning, hoeven voorlopig niet in actie te komen. Het BRO-beheerteam heeft gewerkt aan een tussenoplossing voor de plotselinge wijziging in eHerkenning, die geen impact heeft op gebruikers. Gebruikers hebben hierover een bericht ontvangen.

Terugblik live Ketendag

Voor het eerst in lange tijd organiseerden we weer een live Ketendag. Het werd een dag vol interactie en veel inbreng van alle aanwezigen, waar we als BRO-team weer mee vooruit kunnen! Tijdens de ochtend stond de aanlevering van data aan de BRO centraal. In de middag was gebruik van de BRO leidend. Zo vertelde provincie Noord-Brabant over hun werkwijze rond warmte/koude-opslag (WKO) en was er een mooi verhaal van gemeente Almere, die bodem en water sturend laat zijn in masterplan Pampus. Wens van aanwezigen: laten we elkaar tenminste 2 keer per jaar live ontmoeten.

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Het liefst vraag ik in 1x alle gegevens die horen bij een grondwatermonitoringput op, kan dat?

Er is een REST-uitgifteservice waarmee dit mogelijk is. Via een API-koppeling kun je op die manier deze gegevens in 1x opvragen. Je hoeft dan dus niet per registratieobject aan te sluiten op de REST-uitgifteservice en zelf alle gegevens die horen bij de putten te combineren. Je leest er meer over in dit Een andere manier om geautomatiseerd gegevens op te vragen is via SOAP.

2. Eigenlijk zou ik heel graag grondwaterstanden in Excel opvragen vanuit de BRO, kan dat?

Ook deze gebruikerswens is mogelijk gemaakt. Het uitwisselformaat van de BRO is XML. Dit heeft te maken met Europese wetgeving. De BRO-gegevens voldoen daarmee ook aan de INSPIRE-richtlijnen. Het werkveld maakt voor een deel nog gebruik van Excel. Om daarin tegemoet te komen, is er een experimentele REST-uitgifteservice waarmee GLD-gegevens in Excel opgevraagd kunnen worden.

3. Waar moet je op letten bij REST-uitgifteservices?

De uitgifte REST-services zijn bedoeld voor ‘incidenteel’ gebruik. Ze zijn niet geschikt voor uitgifte in bulk. De REST-services zijn dan ook niet bedoeld voor ‘tiling’ (op basis van geografische kenmerken de selectie van gegevens steeds verder verfijnen). In de toekomst zullen de REST-uitgifteservices daar ook tegen beschermd worden (‘throttling’). Voor het opvragen van gegevens in bulk en het toepassen van verfijnde selecties zijn Atom feeds beschikbaar bij PDOK.

BRO Ondersteuning

Kun je niet vinden wat je zoekt of loop je vast? De Servicedesk helpt je graag bij het beantwoorden van alle BRO-vragen - niet alleen de technische. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

Wist je dat...

  • Je meer kennis over Milieukwaliteit op kunt doen via SIKB-TV?
  • Het verwijderen uit de BRO iets anders is dan uit registratie nemen? Verwijderen kan namelijk niet.
  • Het uitmaakt in welke volgorde je brondocumenten aanbiedt in het Bronhouderportaal.
  • Data van het domein Grondwatergebruik die je aanlevert bij het LGR (Landelijk Grondwater Register) in de BRO komen én in de WKO-tool?

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse online bijeenkomsten om bij te praten, jouw feedback te krijgen en samen te werken. We zien je graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

Donderdag 15 december staat het eerstvolgende BRO'tje gepland over BRO to the future. Je kunt je alvast aanmelden.

Op de kalender in november en december:

Volg jij ons al op LinkedIn?

BRO-linkedin

Via onze LinkedIn-pagina blijf je gemakkelijk op de hoogte van de laatste updates!

Je bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.