SOAP webservices

Er zijn meerdere mogelijkheden om gegevens die in de Landelijke Voorziening BRO geregistreerd zijn op te vragen. Een daarvan is via de SOAP webservices van de Landelijke Voorziening BRO. Aangeleverde gegevens zijn direct beschikbaar zodra gegevens in de BRO zijn geregistreerd.

Als je jouw systeem aansluit op de SOAP webservices van de Landelijke Voorziening BRO, dan kun je volledig geautomatiseerd BRO-gegevens opvragen. Zodra gegevens in de BRO zijn geregistreerd, zijn ze direct beschikbaar. Als jouw organisatie als bronhouder of dataleverancier aangemeld is, dan kun je met een PKIoverheid certificaat gebruikmaken van de SOAP webservice. Is jouw organisatie geen bronhouder of dataleverancier, meld je dan aan voor de SOAP webservice. Ook dan heb je een PKIoverheid certificaat nodig. Lees meer daarover bij de instructie  voor het aansluiten op de SOAP webservice.

Een alternatief waarvoor geen PKI-certificaat nodig is, zijn de REST API’s. Een ander alternatief zijn de API’s van het Bronhouderportaal voor het bekijken van de BRO registratieobjecten waar jouw organisatie Bronhouder en/of Dataleverancier van is.

SOAP webservices voor wie?

De SOAP webservices zijn met name geschikt voor organisaties die frequent en volledig geautomatiseerd bepaalde BRO-gegevens van een registratieobject willen opvragen. De SOAP webservices geven direct toegang tot de informatie zoals die in de Basisregistratie Ondergrond is opgeslagen.

Ook zijn de SOAP webservices handig voor bronhouders en dataleveranciers, die hun eigen BRO-gegevens willen opvragen. Bepaalde gegevens uit een brondocument zijn namelijk alleen voor de bronhouder en dataleverancier zichtbaar, zoals KvK-nummers en de eigen referentie die de leverancier of bronhouder aan een registratieobject meegegeven heeft. Dit geldt ook voor gegevens die uit registratie zijn genomen. Dat is ook de reden dat eenmalige authenticatie van de gebruiker (client) met het PKIoverheid-certificaat nodig is.

De modellen zijn nog niet op te vragen via de SOAP webservices.

Verschil met REST API

Organisaties die snel en alleen publieke data willen bekijken, kunnen gebruikmaken van REST API's. Hiervoor is geen PKI-certificaat nodig. Voor het opvragen van een kleine set van registratieobjecten is deze API geschikt. Verder biedt de REST API nog andere functionaliteit aan, zoals het valideren en visualiseren van brondocumenten, en het opvragen van waardelijsten. Bij sommige registratieobjecten wordt specifieke functionaliteit aangeboden. Bekijk daarom per registratieobject de REST API’s om te bekijken wat er mogelijk is.

Verschil met Bronhouderportaal BRO API

Met de Bronhouderportaal API’s kun je alleen BRO-gegevens opvragen van registratieobjecten waar jouw organisatie dataleverancier en/of bronhouder van is. Je krijgt hiermee ook toegang tot de niet-publieke gegevens, in tegenstelling tot de REST API’s. Daarnaast kun je ook je eigen leveringen en transacties bekijken. Bovendien biedt de Bronhouderportaal API ook nog andere handige functionaliteit aan, zoals het bekijken van de ontvangen machtigingen. Bekijk de API-documentatie van het Bronhouderportaal voor meer informatie.

Verschil met BROloket

Wil je van een specifiek gebied alle metingen of onderzoeksgegevens direct bekijken? Ga dan naar het BROloket. Je kunt daar alle informatie van de BRO-gegevens en BRO-modellen direct op de kaart raadplegen. BROloket biedt in die viewer bovendien praktische selectie- en filtermogelijkheden. Je kunt interactief BRO-gegevens zoeken en in detail bekijken. Ook kun je op BROloket de BRO-modellen interactief bekijken. Op BROloket kun je dus heel gericht zoeken. Ook is het downloaden van gegevens en modellen bij het BROloket mogelijk. In die downloads zit dan de volledige dataset van jouw selectie op de kaart om in jouw eigen applicatie verder te gebruiken.

Verschil met PDOK

Bij PDOK krijg je landsdekkende datasets (bulkdownload) of kensets (kaartweergave via WMS). Die kensets zijn vooral geschikt om landsdekkend inzicht te krijgen in de beschikbare informatie, bijvoorbeeld: tot welke diepte gaan de sonderingen, hoeveel filters zitten er in grondwatermonitoringputten en op welke diepte. Je kunt deze data in je eigen GIS-applicatie verder gebruiken bekijken en aanvullen met andere data. Met de PDOK Viewer krijg je een preview van de kensets. De bulkdownload bevat alle gegevens per geregistreerd object in de BRO (als Geopackage). Deze dataset is vooral geschikt voor periodieke download naar een eigen systeem om diepgaandere analyses op de data uit te voeren.


Doe een terugmelding

Twijfel je over de juistheid van gegevens of de modellen? Doe een terugmelding.