Ketendag 22 december

Datum
Plaats in agenda
Tijd
11.00 tot uur
Locatie
Online
Doelgroep

De Ketendag is voor iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.

Omschrijving

Op donderdag 22 december staat alleen een ketendemo gepland.

11.00 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens deze ketendemo BRO laten we de technische resultaten we de afgelopen periode zien. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten.
Centraal in deze demo staan deze 2 onderwerpen:

  • Release van het 4e kwartaal 2022, waaronder alle operaties voor het domein Grondwatergebruik
  • Toelichting op het BRO-beheerplan 2023-2026

Tot slot gaan we kort in op het voorziene werk voor het 1e kwartaal van volgend jaar aan de hand van de BRO Programma Roadmap en BRO Beheer Roadmap.

NB Vanaf 2023 zal de reviewsessie Standaardisatie Milieukwaliteit onderdeel zijn van de Ketendag.

Aanmelden

Aanmelden voor de Ketendemo was mogelijk tot en met dinsdag 20 december.  Je ontvangt een dag voorafgaand aan de ketendemo een bevestiging met de instructies om deel te nemen.