Essays, interviews en whitepapers

Op deze pagina verzamelen we voor u interessante artikelen over bodem en ondergrond en over het gebruik en de waarde van de BRO.

Essays & columns

Dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: "Juiste ondergrondinformatie is onmisbaar"

patrick_poelmann_400x200

Voor waterschappen is de Basisregistratie Ondergrond (BRO), een database met gestandaardiseerde gegevens waar allerlei voorzieningen uit kunnen putten, een meer dan belangrijke bron. Lees verder.

Hans Tijl:"Houd grip op de ruimtelijke ordening van de ondergrond"

Column voor Binnenlands Bestuur van Hans Tijl, directeur Geo en Bijzondere Projecten bij het ministerie van BZK. "Tools en data zorgen ervoor dat we meer grip op de ruimtelijke ordening van de ondergrond krijgen."

Interviews

Programmamanager BRO Martin Peersmann: "We maken de ondergrond overzichtelijk, transparant en toegankelijk.

1080_8e9cd3e6-57b4-4e99-8b7c-68a61d7523db

‘In een “stap voor stap benadering” onderzoeken we de wijze waarop gegevens over bodemverontreiniging opgenomen kunnen worden in de Basis Registratie Ondergrond (BRO). Lees verder.

Peersmann, Roest en Van der Made: "Ondergrond wordt booming"

De belangrijkste omwenteling op korte termijn die de Basisregistratie Ondergrond (BRO) teweegbrengt, is de omschakeling van analoge naar digitale data in de GWW-sector. Op lange termijn leidt de beschikbaarheid van grote hoeveelheden digitale gegevens van de ondergrond tot een reductie van het georisico voor projecten.