Essays, interviews en whitepapers

Op deze pagina verzamelen we voor u interessante artikelen over bodem en ondergrond en over het gebruik en de waarde van de BRO.

Essays

Dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: "Juiste ondergrondinformatie is onmisbaar"

patrick_poelmann_400x200

Voor waterschappen is de Basisregistratie Ondergrond (BRO), een database met gestandaardiseerde gegevens waar allerlei voorzieningen uit kunnen putten, een meer dan belangrijke bron. Lees verder.

Interviews

Programmamanager BRO Martin Peersmann: "We maken de ondergrond overzichtelijk, transparant en toegankelijk.

1080_8e9cd3e6-57b4-4e99-8b7c-68a61d7523db

‘In een “stap voor stap benadering” onderzoeken we de wijze waarop gegevens over bodemverontreiniging opgenomen kunnen worden in de Basis Registratie Ondergrond (BRO). Lees verder.

Whitepapers