Essays, interviews en whitepapers

De ruimtelijke inrichting van Nederland: van data naar actie

dia-4

Om de stukjes van de ingewikkelde puzzel in de fysieke leefomgeving aan elkaar te koppelen, is het essentieel om ruimtelijke informatie, of geo-data, gezamenlijk te verzamelen en breed te delen in plaats van per organisatie. Want steeds blijkt er samenhang te zijn tussen de beleidsprogramma’s, hebben ze belang bij elkaars informatie en spelen ze zich af in dezelfde ruimte.

BIM Legal maakt vuistdikke ordners overbodig

3D-model

Hoe maak je juridische vastgoedinformatie inzichtelijk in een digitaal 3D-model? BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling onderzoekt dat samen met Dura Vermeer, en notariskantoren Westport en Hermans & Schuttevaer in de stichting Platform BIM Legal en betrok ook het Kadaster.

Rob Nieuwenhuis: "Bodem en ondergrond staan en blijven volop op de agenda"

Rob-Nieuwenhuis

Rob Nieuwenhuis, hoofd van de afdeling Bodem- en Grondwaterkwaliteit bij Deltares, vertelt in een interview met Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat de toegenomen aandacht voor waterkwaliteit en alle nieuwe initiatieven rond “bodem en water zijn sturend” veel hoop bieden.

Rapport: A digital future for planning

Auteurs Michael Batty en Wei Yang bespreken het belang van data en digitalisering voor ruimtelijke planning. Zij geven een overzicht van mogelijkheden en uitgangspunten. De auteurs hebben zitting in de 'Digital Task Force for Planning' in het Verenigd Koninkrijk. Het rapport is in het Engels.

Waterspiegel: Warmte-koudeopslag, het grote belang van ruimtelijke ordening in onze ondergrond

Het blad Waterspiegel van Vewin interviewde Martin Peersmann (BZK), Peter Salverda (Vitens) en Quirine Diesbergen (ILT). Wat is het belang van BRO en wat betekent de opmars van WKO voor onze drinkwatervoorziening?

Programmamanager BRO Martin Peersmann: "Ondergrond én bovengrond moeten in beeld zijn"

Artikel in het kader van de City Deal 'openbare ruimte' in het vakblad Stadswerk. "Digitalisering en datagedreven beheer helpen om functies in de openbare ruimte de juiste plek te geven. Boven de grond is dit al gebruikelijk. Maar het is ook belangrijk de ondergrond hierin integraal mee te nemen. Dat betekent dus een benadering van boven- én ondergrond in ruimte (3D) en tijd."

Kees-Jan van der Made, VOTB: "BRO gamechanger voor geotechiek"

Interview in GWW magazine van Kees-Jan van der Made. "Data van de ondergrond gaan voor het overleven van de bouwsector doorslaggevend zijn. De Basis Registratie Ondergrond wordt een game changer voor geotechniek.

Stadswerk: Ondergrond in zicht

Essay in het blad Stadswerk over integrale benadering van boven- en ondergrond in lijn met de Omgevingswet. En over de rol van de ondergrond voor realisatie van ruimtelijke opgaven.  "Om dat mogelijk te maken, is het essentieel inzicht te hebben in wat zich onder de grond bevindt en wat daar speelt. Visualisatie is bij uitstek een middel om snel inzicht te verschaffen in de complexe ondergrond en mensen mee te nemen de ondergrond in."

E-book 'De grond onder onze voeten'

E-book van Geodan Research. Geodan werkte mee aan vele praktijkvoorbeelden van de BRO. Het boek gaat over de ondergrond in 3D en wat dat oplevert voor de ruimtelijke ordening van Nederland en besluiten daarover.

Hans Tijl:"Houd grip op de ruimtelijke ordening van de ondergrond"

Column voor Binnenlands Bestuur van Hans Tijl, directeur Geo en Bijzondere Projecten bij het ministerie van BZK. "Tools en data zorgen ervoor dat we meer grip op de ruimtelijke ordening van de ondergrond krijgen."

Dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: "Juiste ondergrondinformatie is onmisbaar"

patrick_poelmann_400x200

Voor waterschappen is de Basisregistratie Ondergrond (BRO), een database met gestandaardiseerde gegevens waar allerlei voorzieningen uit kunnen putten, een meer dan belangrijke bron. Lees verder.

Programmamanager BRO Martin Peersmann: "We maken de ondergrond overzichtelijk, transparant en toegankelijk.

‘In een “stap voor stap benadering” onderzoeken we de wijze waarop gegevens over bodemverontreiniging opgenomen kunnen worden in de Basis Registratie Ondergrond (BRO). Lees verder.

Peersmann, Roest en Van der Made: "Ondergrond wordt booming"

De belangrijkste omwenteling op korte termijn die de Basisregistratie Ondergrond (BRO) teweegbrengt, is de omschakeling van analoge naar digitale data in de GWW-sector. Op lange termijn leidt de beschikbaarheid van grote hoeveelheden digitale gegevens van de ondergrond tot een reductie van het georisico voor projecten.