De grond onder onze voeten

E-book van Geodan Research. Geodan werkte mee aan vele praktijkvoorbeelden van de BRO. Het boek gaat over de ondergrond in 3D en wat dat oplevert voor de ruimtelijke ordening van Nederland en besluiten daarover.

Met verschillende partijen trokken we samen op om hun ingewikkelde vraagstukken op te lossen met behulp van data uit de ondergrond. Wat begon als één enkele proof of concept is inmiddels uitgegroeid tot een kaart van Nederland vol treffende voorbeelden.

In het onderstaande e-book laat Geodan zien hoe met kennis over de ondergrond betere beslissingen genomen konden worden. Het gaat hier om de grote thema's: klimaatadaptatie, de energietransitie, bouw en infrastructuur, en de kabels en leidingen in Nederland.

Bekijk het e-book 'De grond onder onze voeten'.