Warmte-koudeopslag; het grote belang van ruimtelijke ordening in onze ondergrond

Interview in Waterspiegel, blad van Vewin, de koepelorganisatie voor drinkwaterbedrijven. Met Martin Peersmann (BZK), Peter Salverda (Vitens) en Quirine Diesbergen (ILT).

Warmte-koudeopslag (WKO) is een duurzame energiebron. Steeds meer gebouwen en woningen worden op deze manier verwarmd en gekoeld. Bij WKO’s wordt energie opgeslagen in het grondwater, die vervolgens kan worden gebruikt om te verwarmen of te koelen. WKO’s maken dus gebruik van de ondergrondse ruimte. Maar het wordt steeds drukker in onze ondergrond! En niet alles kan op één plek.

Ruimtelijk en integraal inzicht zijn essentieel voor een goed beheer en beleid. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) draagt hieraan bij. Martin Peersmann (BZK), Peter Salverda (Vitens) en Quirine Diesbergen (ILT) vertellen ons over het belang van BRO en wat de opmars van WKO betekent voor onze drinkwatervoorziening.

Lees het hele artikel. (pdf, 689 kB)