De ondergrond in zicht

Essay in Stadswerk van  Otto Levelt (Deltares), Martijn Mekkink (Tauw), Willem Hendriks (Witteveen+Bos), Corinne Koot (Witteveen+Bos) en Micheline Hounjet (Royal Haskoning-DHV).

In ruimtelijke en maatschappelijke opgaven bepaalt de ondergrond mede de mogelijkheden voor realisatie. Denk daarbij aan klimaatadaptatie, de energietransitie en de woningbouwopgave. Dat vraagt om een integratie van
de bovengrondse en ondergrondse aspecten van deze opgaven. In lijn met de Omgevingswet moet dat geordend gefaciliteerd worden.

Lees het hele artikel (pdf, 123 kB)