Foute levering

Wat te doen bij een foutieve levering? Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden. Bekijk hieronder welke situatie voor u van toepassing is.

Gegevens staan klaar in het Bronhouderportaal

Is de levering nog niet goedgekeurd door de bronhouder, dan kunt u de bronhouder vragen om de levering af te keuren. De gegevens staan dan nog niet definitief in de Landelijke Voorziening BRO.

Gegevens zijn al gecontroleerd

Zijn de gegevens wel al gecontroleerd en goedgekeurd door iemand in het Bronhouderportaal en zijn er geen foutmeldingen gekomen vanuit het Bronhouderportaal, dan zijn de gegevens automatisch geregistreerd in de BRO. U kunt dan via een zogenaamd 'correctieverzoek' de gegevens aanpassen.

De verwerking van een correctieverzoek verloopt op dezelfde manier als een registratieverzoek. Volg de instructie voor het aanleveren van gegevens zoals omschreven bij het registratieobject. In uw correctieverzoek kunt u aangeven bij welk BRO ID uw correctie hoort, waarom u een correctie wilt doen en wat de correctie is.

Opgevraagde gegevens

Stel u heeft gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond opgevraagd en u twijfelt aan de juistheid ervan, wat kunt u dan doen? Vul het terugmeldformulier (tijdelijk via BROinfo) in. Op die manier kunnen we samen de kwaliteit van de gegevens in de BRO verbeteren.