Foute levering

Wat te doen bij een foutieve levering? Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden. Bekijk hieronder welke situatie voor u van toepassing is.

Gegevens staan klaar in het Bronhouderportaal

Is de levering nog niet goedgekeurd door de bronhouder, dan kunt u de bronhouder vragen om de levering af te keuren. De gegevens staan dan nog niet definitief in de Landelijke Voorziening BRO.

Gegevens zijn geregistreerd in de BRO

Zijn de gegevens wel al gecontroleerd en goedgekeurd door iemand in het Bronhouderportaal en zijn er geen foutmeldingen gekomen vanuit het Bronhouderportaal, dan zijn de gegevens automatisch geregistreerd in de BRO. U kunt dan via een zogenaamd 'correctieverzoek' de gegevens aanpassen.

De verwerking van een correctieverzoek verloopt op dezelfde manier als een registratieverzoek. Volg de instructie voor het aanleveren van gegevens. In uw correctieverzoek kunt u aangeven bij welk BRO ID uw correctie hoort, waarom u een correctie wilt doen en wat de correctie is.

Heeft u een dubbele levering gedaan?

Neem contact op met de Servicedesk om een dubbele levering te laten verwijderen. Via de Servicedesk kan namelijk een dubbele levering gecorrigeerd worden. Een van de BRO-ID’s van een dubbele levering wordt dan definitief verwijderd uit de Basisregistratie Ondergrond. Gebruik dus niet een correctieverzoek, want daarmee is het alleen mogelijk om gegevens van een registratie te wijzigen.

Opgevraagde gegevens

Stel u heeft gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond opgevraagd - waarvan u niet zelf de gegevensleverancier of bronhouder bent - en u twijfelt aan de juistheid ervan, wat kunt u dan doen? Vul het terugmeldformulier in. Op die manier kunnen we samen de kwaliteit van de gegevens in de BRO verbeteren.