Wanneer corrigeren en wanneer uit registratie nemen?

Gepubliceerd 27 februari 2023

Natuurlijk doet iedereen er alles aan om fouten te voorkomen. Maar fouten maken is menselijk en dat kan dus ook voorkomen bij het uitvoeren van BRO taken. Maar hoe moet je nu omgaan met fouten die inmiddels in de BRO staan?

Het antwoord op die vraag is afhankelijk van wat er fout is. Als een deel van de informatie van een object fout is aangeleverd dan is het de bedoeling dat je dat corrigeert. Daarmee wordt ook de datum van de correctie vastgelegd. De achterliggende gedachte is dat dan voor iedereen bekend is op welk moment informatie gewijzigd is van een registratieobject. Raadpleeg voor meer informatie over foute leveringen onze website.

Er zijn nog andere situaties mogelijk

Wat doe je als het gehele object onjuist is? Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een registratieobject dat dubbel geregistreerd is in de BRO. In dergelijke gevallen moet er eerst bekeken worden of de informatie van de objecten daadwerkelijk identiek is. Vervolgens moet bepaald worden welk object in de BRO blijft bestaan en welk object niet.. Dit gebeurt in overleg met de bronhouder(s).

Gegevens uit de BRO verwijderen

Verwijderen van gegevens uit de BRO mag wettelijk niet. Wel kan een registratieobject uit registratie genomen worden. Deze gegevens worden dan als het ware gearchiveerd in de LV BRO en zijn dan niet meer op te vragen of te bekijken via het BROloket en PDOK, maar de gegevens blijven altijd opgeslagen in de BRO. Via BROloket, de REST en SOAP uitgifteservices blijven alle BRO-ID’s beschikbaar om op te vragen. Er wordt dan aangegeven dat een registratieobject uit registratie genomen is.

Twijfels?

Mocht je twijfels hebben over de keuzes die je moet maken bij het verzoek om gegevens te corrigeren of uit registratie te nemen, dan kun je contact opnemen met de Servicedesk.


Handige links