Bij fouten: geen nieuwe levering, maar correctie

Gepubliceerd 27 juni 2024

De BRO bevat eenduidige en betrouwbare data over de ondergrond van Nederland. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we verplicht zorgvuldig omgaan met aangeleverde gegevens. Aan alle aangeleverde BRO-gegevens zit een geschiedenis vast, die we moeten bewaren. Je mag daarom onjuiste gegevens niet weggooien en nieuwe gegevens aanleveren. Je moet ze corrigeren. We krijgen daar de laatste tijd veel vragen over. Daarom een nadere uitleg.

Omdat de BRO authentieke gegevens en modellen bevat, is de kwaliteit van de gegevens gegarandeerd. Daarom kun je bijvoorbeeld zonder nader onderzoek, gegevens gebruiken en hergebruiken. Je mag er namelijk van uitgaan dat de gegevens kloppen. Dit vraagt om grote zorgvuldigheid bij het aanleveren en beheren van gegevens.

We moeten er namelijk samen voor zorgen dat:

  • Er geen dubbele objecten in de BRO aanwezig zijn
  • Duidelijk is vanaf wanneer een object aanwezig/beschikbaar is in de BRO
  • Duidelijk is vanaf wanneer een correctie is doorgevoerd en beschikbaar is
  • Te achterhalen is welke correcties doorgevoerd zijn (aan de hand van brondocumenten)

Dit doen we zodat iedereen kan laten zien wanneer welke informatie beschikbaar was. Zo kun je altijd achterhalen welke informatie je hebt gebruikt ter onderbouwing van een bepaald vraagstuk. Je kunt dan terugkijken in de tijd. Je ziet dan niet alleen wat er gewijzigd is, maar ook waarom.

Voorbeeld

Als je gegevens uit de BRO hebt gebruikt, voor bijvoorbeeld het maken van een plan voor het wegpompen van grondwater (bronneringsplan), worden er aannames gedaan over de capaciteit van de bronbemaling. Als die gegevens uit de BRO gecorrigeerd worden nadat ze gebruikt zijn voor de berekeningen, kan dit van invloed zijn op de berekening en dus ook voor de capaciteit van de bronbemaling. Doordat de registratie-geschiedenis bijgehouden wordt, is te herleiden waardoor de foute aanname is veroorzaakt. Ook kun je voor de start ook een check doen of er nog wijzigingen zijn doorgevoerd bij de gebruikte objecten. Hierdoor kan je risico’s beter uitsluiten en is in dit soort gevallen te herleiden waardoor foute aannames zijn veroorzaakt.

Zaak is dus om te zorgen dat er geen foute gegevens in de BRO komen. Als er toch onjuistheden voorkomen, corrigeer deze dan ook op de juiste wijze, zodat de correctie zichtbaar is.

Hoe corrigeren?

Wat kun je doen als je een foute levering hebt gedaan? Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden. Hierover hebben we een pagina op onze website voor jullie klaargezet: wat te doen bij een foutieve levering? Ben je geen gegevensleverancier of bronhouder en twijfel je aan de juistheid van gegevens? Doe dan een terugmelding. Op die manier kunnen we samen de kwaliteit van de gegevens in de BRO verbeteren.