Wandonderzoek (SFR)

Wandonderzoek onderzoekt de bodemkundige opbouw van de ondergrond door een ontgraving. Dit onderzoek wordt voornamelijk ingezet om de toepassing van de bodem te kunnen beoordelen voor landbouw of natuurbeheer.

wandonderzoek

Profielkuil

Voor dit onderzoek wordt een gedeelte van de ondergrond ontgraven, meestal door een zogenaamde profielkuil te maken. Het BRO-registratieobject bevat de gegevens die voortkomen uit een opdracht en een specifieke ontgraving.

Wandonderzoek bestaat uit 2 deelonderzoeken:

  • Bodemkundige wandbeschrijving
  • Bodemkundige wandmonsteranalyse

Deelonderzoek Bodemkundige Wandbeschrijving

Een bodemkundige wandbeschrijving is de beschrijving van bodemkundige lagen van de wand die het resultaat is van de ontgraving.

Deelonderzoek Bodemkundige Wandmonsteranalyse

Bij wandmonsteranalyse onderzoek je de monsters  die, bijvoorbeeld in de kuil, genomen zijn.  Het onderzoek heeft tot doel nader inzicht te krijgen in de genese (de wordingsgeschiedenis van de bodem), de fysische eigenschappen of de chemische samenstelling van de bodem.


Wettelijke plicht per 1-1-2020

Gegevens aanleveren + gegevens/modellen gebruiken bij de uitvoering van publieke taken van of in opdracht van bestuursorganen

Documenten

Alle documenten en technisch inhoudelijke instructies staan in de BRO Productomgeving

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van IenW, BZK, Defensie en LNV.

Dit registratieobject wordt in de praktijk weinig door overheden ingezet, dus het kan zijn dat je hier geen inspanning op hoeft te leveren.