BRO Nieuwsbrief februari

Nieuwe header BRO nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Nieuwe visie van Beraad voor Geo-Informatie
  • Publieke consultatie catalogi Milieukwaliteit
  • Interview: Data en kennis van bodem, ondergrond en grondwater cruciaal voor de ruimtelijke inrichting van Nederland
  • Interview: Samen het grondwatersysteem ontrafelen
  • Doe mee aan het BRO-onderzoek
  • BRO'tje 14 maart: Hoe haal je meer uit het Bronhouderportaal?

Nieuwe visie op datagedreven samenwerken

Beelden nieuwsbrief ZoNBRO januari (4)

Minister De Jonge heeft de meerjarenvisie Zicht op Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze visie geeft richting aan de ambitie van de overheid om tot een samenhangend beeld van onze leefomgeving te komen. Dit is nodig om in heel Nederland datagedreven samen te kunnen werken aan de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Het realiseren van de visie wordt momenteel opgepakt in twee programma’s: Datafundament en Digitale Tweeling. De Basisregistratie Ondergrond is onderdeel van het Datafundament en helpt bij het verstevigen van de basisinformatie. Aan het BRO-programma zelf zal niets veranderen.

Publieke consultatie Milieukwaliteit

Beelden nieuwsbrief ZoNBRO januari (6)

De publieke consultatie voor de twee catalogi voor het domein Milieukwaliteit is in volle gang. Het gaat om de registratieobjecten Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) en Overheidsbesluit Bodemverontreiniging (SLD). De consultatie loopt tot en met 3 april. Jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Implementatie Milieukwaliteit: BRO komt naar je toe!

Vanaf het tweede kwartaal van 2024 kan iedereen starten met het aanleveren van bestaande gegevens van Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD IMBRO/A). We begrijpen dat daar wellicht vragen over zijn en dat ondersteuning gewenst is. Dat doen we vanuit de BRO op verschillende manieren. In ieder geval komen we nog voor de zomer naar je toe met onze BRO Regioronde.

Data en kennis van bodem, ondergrond en grondwater zijn cruciaal voor de ruimtelijke inrichting van Nederland

Beelden nieuwsbrief ZoNBRO januari (8)

Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing. Deze opgaven hebben allemaal hun impact op de ondergrond. Niet alles kan op dezelfde plek. Het is dus essentieel om een ruimtelijk en integraal inzicht te krijgen in de boven- én de ondergrond. In een interview met Geodan vertelt programmamanager van de BRO, Martin Peersmann, over het belang van betrouwbare en toegankelijke data en informatie.

Samen het grondwatersysteem ontrafelen

Beelden nieuwsbrief ZoNBRO januari (10)

Voldoende en schoon water en een gezonde bodem zijn van groot belang voor iedereen in ons land. Daarvoor moeten we het grondwatersysteem ontrafelen. Daarbij zijn actuele en hoogwaardige grondwatergegevens onmisbaar. Grondwaterexpert Erik Simmelink vertelt hoe de Basisregistratie Ondergrond hierbij een cruciale rol speelt.

Doe mee aan het BRO-onderzoek

0228 Aankondiging gebruikersonderzoek BRO 2024 v2

We willen bij de BRO graag weten hoe jullie de basisregistratie uitvoeren en gebruiken. Daarom houden we ieder jaar een onderzoek onder bronhouders en gebruikers. Het nieuwe onderzoek start maandag 4 maart. Op basis van de uitkomsten kunnen we gerichte acties ondernemen om de BRO te verbeteren. We vinden het daarom fijn als je aan dit onderzoek wil deelnemen.

BRO'tje 14 maart: Hoe haal je meer uit het Bronhouderportaal?

Beelden nieuwsbrief ZoNBRO januari (3)

Op 14 maart verzorgt Megan Wouters van het BRO-team bij TNO van 9.00 tot 10.00 uur een uitgebreide rondleiding door het Bronhouderportaal. Er zitten veel mogelijkheden in het Bronhouderportaal die mogelijk nog niet iedereen kent. De afgelopen tijd zijn ook veel nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Dit heeft te maken met veiligheid, maar er zijn ook wensen van gebruikers gerealiseerd. Megan laat zien hoe het werkt en waar je op moet letten.

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Kan ik checken of mijn data voldoen aan de kwaliteitseisen van de BRO als mijn organisatie nog geen machtiging ontvangen heeft van de bronhouder?

Ja, dat kan sinds kort met de publieke validatieservice van het Bronhouderportaal. Je valideert dan de gegevens zonder dat je een projectnummer nodig hebt, dus je hebt geen machtiging nodig. Op die manier hoef je als dataleverancier niet te wachten op de machtiging voor het Bronhouderportaal en kun je alvast checken of je gegevens voldoen aan de kwaliteitseisen van de BRO.

2. Waar kun je een token van het Bronhouderportaal voor gebruiken?

Met een token van het Bronhouderportaal kun je leveringen aanmaken, brondocumenten valideren, leveringen verrijken, registraties in de BRO bekijken en het BRO Transactieregister bekijken. Wil je extra tips rondom het gebruik van het Bronhouderportaal? Begin dan de dag met een BRO’tje op 14 maart. Megan Wouters van het BRO-team laat dan zien hoe je meer haalt uit het Bronhouderportaal.

3. Waar staat een overzicht van de registratieobjecten waarover een Terugmelding is gedaan?

Als een terugmelding is gedaan op een registratieobject, omdat iemand twijfelt over de juistheid van de gegevens, dan staat dat registratieobject tijdelijk in onderzoek. Van de bronhouder wordt dan actie verwacht. Een overzicht van wat van jou als bronhouder in onderzoek staat, is nu ook te zien in het Bronhouderportaal. Je vindt deze informatie onder de knop 'Bekijken' op het tabblad ‘Onderzoeken’.

BRO Ondersteuning

Kun je niet vinden wat je zoekt of loop je vast? De Servicedesk helpt je graag bij het beantwoorden van alle BRO-vragen - niet alleen de technische. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

Wist je dat...

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse (online) bijeenkomsten om bij te praten, jouw feedback te krijgen en samen te werken. We zien je graag bij een van onze bijeenkomsten!

Op de kalender in maart:

  • 12 maart: webinar 'Breng de ondergrond aan het licht met BRO 3D-services'
  • 14 maart: BRO'tje 'Hoe haal je meer uit het Bronhouderportaal?'
  • 28 maart: Waterinfodag

Volg jij ons al op LinkedIn?

Ontwerp zonder titel (15)

Via onze LinkedIn-pagina blijf je gemakkelijk op de hoogte van de laatste updates!

Je bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.