Waterinfodag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Congrescentrum 1931
Omschrijving

Op donderdag 28 maart is de Waterinfodag. Dit wordt georganiseerd door Het Waterschapshuis, Rijkswaterstaat, Informatiehuis Water, STOWA en vertegenwoordigers van bedrijven en kennisorganisaties. Het thema van dit jaar is ‘Anders leren leven met water’.

Anders leren leven met water

We moeten naar een waterbewuste samenleving. Door klimaatverandering veranderen de waterveiligheid, wateroverlast, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit snel en ingrijpend. Wat betekent dat voor de informatievoorziening?

Grote uitdaging voor het waterbeheer is een datahuishouding die betrouwbaar is, gedeeld kan worden en ondersteunend is voor de te nemen besluiten en het realiseren van de wateropgaven. Kortom: we moeten datagedreven werken, samenwerken en digitale innovaties toepassen. Vanuit de Geologische Dienst Nederland dragen we daaraan bij met onze expertise en producten.

Tijdens de Waterinfodag zijn we met het Programma BRO aanwezig en laten we zien dat hoogwaardige gegevens in de BRO (van boringen en ondergrondmodellen tot grondwaterstanden en grondwateronttrekkingen) onmisbaar zijn in het waterbeheer. We vertellen er graag meer over. Zien we je daar?

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van Waterinfodag.