Implementatie Milieukwaliteit: BRO komt naar je toe!

Gepubliceerd 28 februari 2024

Vanaf het tweede kwartaal van 2024 kan iedereen starten met het aanleveren van bestaande gegevens van Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD IMBRO/A). We begrijpen dat daar wellicht vragen over zijn en dat ondersteuning gewenst is. Dat doen we vanuit de BRO op verschillende manieren. In ieder geval komen we nog voor de zomer naar je toe met onze BRO Regioronde.

De wettelijke invoering van alle registratieobjecten van Milieukwaliteit vindt in één keer plaats op 1 januari 2025. De technische invoering van de bestaande gegevens van Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD IMBRO/A) gaat wel gewoon door. Ingevoerde gegevens in 2024 zijn zichtbaar in het BROloket en worden op 1 januari 2025 zonder extra inspanning ‘bevorderd’ tot (authentieke) BRO-gegevens. Het is dus verstandig om alvast aan de slag te gaan.

Van start

In het webinar van 14 december over dit onderwerp hebben we in grote lijnen verteld hoe je een start kunt maken. Bijvoorbeeld door afspraken met je softwareleverancier te maken. Die ontzorgt je hier voor het grootste deel. Voor de levering van bestaande gegevens is het nodig dat je een machtiging voor de leverancier aanmaakt in het Bronhouderportaal. Dit kan vanaf het tweede kwartaal. Mocht je hier hulp bij nodig hebben, neem dan contact op met onze Servicedesk.

Graag komen we voor de zomer naar je toe in 5 regiobijeenkomsten. Daarbij sluiten we aan bij de omgevingsdiensten, die vaak de taken rond Milieukwaliteit uitvoeren. Meer informatie hierover volgt volgende maand. Een van de onderdelen tijdens de bijeenkomst is een praktijkvoorbeeld uit de regio. Heb je een mooi voorbeeld van het belang van het bijhouden van gegevens over Milieukwaliteit, dan horen we dat graag! Je kunt mailen naar BRO@minbzk.nl.

Heb je intussen vragen? Bekijk het webinar en neem een kijkje in onze veelgestelde vragen. Je kunt ook contact opnemen met de BRO Servicedesk.